Çapraz Akışlı Fan

çaprazakışlı

Fanların özel bir grubunu oluşturmaktadır.Hava radyal yönde emilip yine radyal yönde basılmaktadır.Bu tip çapraz akışlı fanlar, düşük hız ve basınç değerlerinin istendiği yerlerde kullanım alanı bulmaktadırlar.Bunların kanat genişlikleri uygun büyüklükte olanlarının, küçük ölçekli ve sessiz çalışma değerleri istenen yerlerdeki kullanımı yaygınlaşmıştır.Diğer kullanım yerlerine örnek olarak katalitik sobalar.Küçük tip kavurma fırınları verilebilir.Bu tip fanlar çark çapı ve uzunluğuna göre sınıflandırılmaktadırlar.

Yapım tarzlarına göre fanlar koruyucu davlumbazlı çatı tip, duvar tipi çerçeveli, hücreli fanlar, kanal içine monteli inline fanlar vb. olarak ayrılmaktadırlar.Ayrıca elektrik motoruna direk akuple veya istenen devirlerde dönmeyi sağlamak üzere kayış kasnak mekanizmalı olanları vardır.Kayış kasnak mekanizması ile çevrilen fan çarklarının farklı devirlerdeki performanslarını bilmeye ihtiyaç vardır ve bu performans eğrileri üretici katologlarından temin edilebilir.Klima sistem tasarımcılarının komple fan veya fan çarkı ile devir sayılarının belirlenmesinde performans eğrilerini iyi incelemesi ve fan gürültü seviyelerine göre tesisat şartlarına en uygun seçimleri yapmaları gerekmektedir.Fan seçim kriterleri aşağıda belirttiğimiz şekilde sıralanabilir ve doğru fanın seçimi klima sistem ve havalandırma tasarımcıları için önem arz etmektedir.

a.Fanın monte edildiği monaj mahallindeki ortam sıcaklığı

b.Fan motorundan dolayı oluşacak ısı ve fan verimi

c.Gereksinim duyulan hava debisi

d.Gereksinim duyulan basma yüksekliği

e.Gürültü seviyesi ve konfor

f.Elektriksel voltaj değerlerinin kullanım yerine uygunluğu

Diğer Yazılar