Havalandırma Sistemlerinde Dış Hava Miktarı Tayini

havalandırmasistemi

Yalnız havalandırma yapılan mahallerde havanın tamamı dışardan alınmakta ve hava üzerinde hiçbir termodinamik işlem yapmadan mahale verilmektedir.Dışardan taze hava mahale gelirken, mahalin bayatlamış havasıda dışarı atılmaktadır.Bu işlemler genellikle, hava fanları yardımı ile cebri olarak yapıldıklarından, fanın gücünün belirlenmesinde mahal hava debisinin bilinmesi gerekmektedir.Mahal hava debisinin belirlenmesinde

1. Mahal havasının kirlilik durumu,

2. Dış havanın fiziki durumu,

3. Mahal havasının sıcaklığı,

4. Mahal havasının nemliliği, (bazı mahallerde normalin üstünde nem üretilmektedir (çamaşır yada ahır gibi) bu da mahalin gizli ısısını hızlı bir şekilde yükseltmektedir),

5. Mahalin kullanım amacı, (toplantı salonu, istirahat salonu, atelye ya da hayvan barınağı gibi),

6. Mahalden mahal havasına yapılan gaz katkıları (mahal gazlı deneyler yapılan bir labaratuvar ise; havaya istenmeyen gazların karışması söz konusudur),

7. Mahalde bulunmak durumunda olanların özellikleri (insan ya da hayvan gibi),

gibi hususların göz önünde bulundurulması gerekir.

Mahal dış hava debisinin belirlenmesinde, bu hususlar göz önünde bulundurularak hazırlanan metotlardan en uygun olan biri ya da birkaçı uygulanabilir.

Diğer Yazılar