Havalandırma Bilgileri

havala.sistemlerihakknda

Su Yüksekliği:Suyun havaya bağlı basınç birimidir.Bir birim su,basınç yüksekliğinde su yüksekliğinin bir birimine eşittir.Alandaki atmosferik basıncın normal olarak gelişim gösterdiği durumda 407 inçtir.

Sulanmış İşlenmiş Hava:Tercih edilen özel değerlerdeki sıcaklığı sağlamak sureti ile ısıtma ve soğutma yapılarak değişim sağlanan hava

Sürtünme Kaybı:Hava kanalı sistemi içerisinde hareket halindeki havanın kanal içerisindeki sürtünme sebebi ile oluşan sabit basıncın yoğunluğunu kaybetmesi.

Tehlikeli Ortam:Faaliyet alanı içinde ortaya çıkan oksijen eksikliği,toksit ve havanın kirlenmesine sebep kirletici maddelerin var olduğu,hastalıklara sebep olan alan.

Toz:Doğa olayları ve endüstriyel faaliyet alanları içerisinde oluşmuş katı taneciklerdir.Solunan hava ile vücuda teneffüs eden tozlar organları tahriş eder.

Yakalama Hızı:Alan içerisinde asılı olarak duran tozları yakalamak yada aerosolleri tahliye etmek için kullanılan havanın davlumbaza ulaşması için duyulan hız.

Yanıcı Sıvı:WHMIS standartlarına göre B2 sınıfına giren ateş fonksiyonu sonucu ısı seviyesi artan yanıcı sıvı haldeki maddeler.(Parlama noktası:37,8 °C’den az)

Yoğunluk:Homojenlik özelliği taşıyan maddenin hacim kütlesi.

Zararlı Toz:Zararlı kimyasal bileşenleri içinde barındıran solunum yoluyla vücutta tehlikeli oranda birikim oluştuğunda geçici yada süreklilik gösteren rahatsızlıklara yol açan katı parçacıklar.

Diğer Yazılar