Havalandırma Sistemlerinin Kapasitelerinin Belirlenmesi

hav.sis.kapİşletmelerdeki havalandırma tertibatı,uygulamaya geçilmeden önce iyi bir fizibilite çalışması sonucunda belirlenir.

Her mekanın ve her ortamın kendine has hava değişim katsayısı vardır.

Ülkemizde bunlar ortamların kendine has özellikleri ile ve işletmenin hangi amaçla kullanıldığına göre çok büyük değişkenlik gösterir.

Örnek olarak hastahanelerdeki hava değişim kat sayısı dakikada 4-6 defadır.Fakat ameliyathanelerde hastahanelerin bir bölümü olmasına

rağmen,hastanın vücut ısısını koruyabilmesi için bu oran yükseltilip yada alçaltılınabilinir.

Yukarıda belirtilen örnekde bir hastahane alanı 20 mt (en)x10 mt (boy)x3,5 mt(yukseklik) x 4(bir dakikadaki hava değişim katsayısı) olarak hesaplanır ise

2.800 m3/h bir fan seçimi sonucu ortaya çıkıyor.Fakat aynı hastahanedeki ameliyathane bölümünü varsayar isek daha farklı bir sonuç elde edilebilir.

Bu nedenle insan sağlığının önemli olduğu bu tür ortamlarda hava değişim katsayısı çok buyuk önem taşımaktadır.

Diğer Yazılar