Havalandırmada Havanın Nemlendirilmesi

havannnemlndrlmsi

Çoğu konfor ve endüstri tesislerinde havanın bağıl neminin belirli bir düzeyde tutulması istenir.Küçük sistemler için hava kanalına su buharı verilip, doğrudan mahale verilmesiyle nemlendirme yapılırken, büyük tesislerde amaca göre, değişik şekillerde nemlendirme yapılmaktadır.

Konfor şartlarında mahale, yani iklimlendirilmek istenen yere verilen havanın bağıl neminin %50 olması istenir.Konfor şartlarında bağıl nemin alt sınırı %35 ve üst sınırı da %65’dır.Bu nedenle mahale verilen sistem havasının neminin bu sınırların altında olması durumunda nemlendirilmesi ve üstünde olması durumunda da neminin alınması gerekmektedir.

Nemlendirme odaları, konfor tesisatlarında mahale verilen havanın neminin konfor şartlarına getirilmesi amacı ile kullanılmalarının yanında tekstil, tütün ve deri sanayii dallarında da ihtiyaç duyulan nemli havayı sağladıklarından oldukça önem taşımaktadırlar.

Diğer Yazılar