İklimlendirme Tesislerinin Sınıflandırılması

iklimlendirmetesislerisınıf

Çağdaş ve modern iklimlendirme tesislerinde çok değişik yöntemler uygulanmaktadır.Mevcut tüm iklimlendirme tesislerinin sade ve eksiksiz bir şekilde sınıflandırılabilmesi için yerel donatım elemanlarına gönderilen iklimlendirme akışkanlarının cinsinin dikkate alınması daha uygundur.İklimlendirme tesislerinde hava ve su olmaz üzere başlıca iki cins iklimlendirme akışkanı kullanılmaktadır.Soğutucu akışkanlar olarak bilinen iklimlendirme akışkanlarının uygulanma alanı sınırlıdır.Özellikle endüstriyel tip iklimlendirme tesislerinde bu gibi akışkanlardan yararlanılır.

* Bazı iklimlendirme tesislerinde iklimlendirme akışkanı olarak sadece hava kullanılır.Bunları hava debisinin vantilatörler aracılığı ile devredilmesinden dolayı yalnızca cebri hava ile beslenen tek akışkanlı iklimlendirme tesisleri adıyla anacağız.

* Bir grup iklimlendirme tesisatında iklimlendirme akışkanı olarak sadecen sudan yararlanılır.Bunlara yalnızca basınçlı su ile beslenen tek akışkanlı iklimlendirme tesisleri adını verebiliriz.

* Bazı iklimlendirme tesisleri iklimlendirme akışkanı olarak hem hava hem de buna ek olarak su ile beslenir.Bu iki iklimlendirme akışkanından da yararlanan karma sistemleri hem cebri hava hem de basınçlı su ile beslenen iki akışkanlı karma iklimlendirme tesisleri deyimiyle tanımlayacağız.

* Nihayet bir grup iklimlendirme tesisatında iklimlendirme akışkanı olarak soğutucu akışkanlar adıyla bilinen özel soğutma ürünleri kullanılır.

Diğer Yazılar