İklimlendirme

iklimlendirme

Cebri havalandırma sistemleri, mahal havasının fan yoluyla değiştirilmesini ve bunun yanında filtreleme suretiyle temizlenmesini, ısıtılmasını ve nemlendirilmesini kapsayan bir işlemdir.Havalandırma sistemlerine soğutma işlemi ilave edilmesiyle iklimlendirme tesisi oluşmaktadır.Burada soğutma makinesine gereksinim vardır.Bu makine buhar sıkıştırmalı veya kullanım bölgesinde şartlar uygun olursa absorpsiyonlu olabilir.Ayrıca son yıllarda Peltier efektine dayalı soğutma yapan, yarı iletken teknolojili termoelektrik konfor klimalarıda piyasada bulunmaktadır.Absorpsiyonlu sistemler sıvı emici absorpsiyon ve katı tutan absorpsiyon prensipli olarak ikiye ayrılabiliir.Buhar sıkıştırmalı sistemler ise kullanılan kompresör tipine göre pistonlu, scrol, vidalı vb. gibi sınıflandırılabilir.Kompresör tipine göre otomasyon biçimlerinin de değişeceği bilinmelidir.Bu sistemlerde çoğunlukla hava şartlandırma ünitesi olarak da tanımlanan, klima santrallerine gereksinim olmaktadır.Klima santralleri soğutucu üniteleri, direkt olarak soğutma makinesi evaporatöründen oluşabileceği gibi, su soğutma grupları ünitesinden gelen soğutulmuş suyla da beslenebilmektedir.Çevre koşulları uygun olması durumunda çevreci ve daha tasarruflu soğutma yapabilmek amacıyla taze havayla soğutma ve evaporatif soğutma yöntemleri de kullanılmaktadır.

Diğer Yazılar