İklimlendirmede Psikrometri Diyagramları

iklimlendirmepsikrometri

Atmosfer havası, değişik gazların karışımından oluşan bir bileşik olduğundan, onu meydana getiren gazların ve su buharının özelliklerini taşımaktadır.Bu özellikler de, havanın içinde bulunduğu şartlara ve zamana göre farklılıklar gösterebilir.Bu bakımdan; havanın iklimlendirmedeki hesapları için ideal gaz eşitlikleri kullanılmaktadır.Bu hesaplardaki hata payı; -60 C° ila + 60 C° arasında %1’den daha azdır.

Havayı konfor ve endüstrideki istenilen nemlilik şartlarına getirirken, havanın sahip olduğu nem miktarlarının çok iyi ayarlanması gerekmektedir.Bu bakımdan ideal gaz denklemleri ile uzun uzun uğraşarak zaman kaybetmek yerine; ıslak havanın girift hesaplarında kolaylıklar sağlamak amacıyla, bu bilimle uğraşanlar tarafından değişik şekil ve biçimlerde grafikler geliştirilmiştir.İklimlendirme tekniği hesaplarında kullanılan bu diyagramlardan en önemlileri;

1) ASHRAE Psikrometri Diyagramı.
2) h,x-Diyagramı (Mollier-Diyagramı)

adlarındaki diyagramlardır.ASHRAE Psikrometri Diyagramı ile Mollier Diyagramı yaklaşık olarak, bir birilerinin benzeri olup, sadece bakış açıları farklıdır.Ayrıca bu diyagramlar değişik kaynaklarda; h.x; i.x ve t.i- diyagramı olarak da adlandırılmaktadırlar.

Diğer Yazılar