Isı Geçişleri

ısıgecisleri

İletim İle Isı Geçişi

Sıcaklığı farklı ortamlar arasında, doğrudan doğruya atom ve moleküllerin fiziki teması sonunda, ısının bir ortamdan diğerine geçmesi ile meydana gelen ısı aktarım şekline “iletim ile ısı geçişi denir”.

Taşınım İle Isı Geçişi

Isı geçişi olan sıvı veya gaz ortamların hareketi ile moleküller tarafından bir ortamdan diğerine ısı taşınmasına “taşınım yolu ile ısı geçişi” denir.

Taşınım yolu ile ısı geçişi daha çok; ısı, katı bir ortamdan akışkan bir ortama geçerken söz konusu olmaktadır.Özellikle ısı değiştiricilerinde iki ortam birbirleri ile katı cisimlerle ayrıldıklarından, katı yüzeylerden akışkanlara ısı geçişleri taşınım yolu ile olmaktadır.Taşınımla olan ısı geçişini bulmak için;

Isı geçişine maruz kalan yüzey alanı,

Yüzey ısı transferi katsayısı,

Sıcak ortamın sıcaklığı,

Soğuk ortamın sıcaklığı, eşitlikleri kullanılır.

Işınım İle Isı Geçişi

Yüksek sıcaklıktaki bir ortamdan daha düşük sıcaklıktaki bir ortama, aralarında bir temas olmadan ısı aktarımı oluyorsa buna “ışınım yolu ile ısı geçişi” denir.

Maddelerin dalga boyları, ışığın dalga boyundan daha büyük olan elektromanyetik dalgalar şeklinde yayıldıklarında, ışınım yolu ile yansıdıkları yüzeye ısı taşırlar

Diğer Yazılar