Klima Kanallarında Ses Yalıtımı

klimasantrali

Ses yalıtımı klima kanallarında özellikle dönüşlerde ve menfez bölgelerinde hava akımının çıkardığı sürtünme sesinin azaltılması amacıyla yapılmaktadır.Ses yalıtımı gerek susturucular gerekse ses yutucu malzemelerin kanal içine uygulanması yardımıyla gerçekleştirilmektedir.Gürültüyle savaşmanın en etkili yolu olan gürültü denetimi, gürültünün insan üzerinde oluşturacağı zararlı etkileri en aza indirmek için alınacak önlemleri kapsar.Gürültüyle mücadele metotları Akustik düzenleme ve ses yalıtımı olarak ikiye ayrılır:

1.Akustik Düzenleme

Akustik düzenleme; mevcut kapalı ortamda yansıma süresinin düzenlenmesidir.Cam yünü, taş yünü, yumuşak poliüretan esaslı köpükler, melamin köpüğü, ahşap yünü gibi malzemeler detay çözümlerinde kullanılır.

Ses bir ortama yayılırken, bir engelle karşılaştığında, diğer fiziksel olaylar gibi üç temel biçimde davranır.Sesin bir bölümü karşılaştığı engelden yansır iken bir bölümü engel tarafından yutulur, kalanı da engelin diğer tarafına geçer.Dolayısıyla her malzemenin bir ses yutma katsayısı vardır.

2.Ses Yalıtımı

Gelişen teknolojiye paralel olarak yapı elemanlarının hafiflemesiyle gürültü sorunları ortaya çıkabilmektedir.Bu sebeple yapı elemanlarının ses dalgaları karşısındaki davranışlarını iyi bilmek, sonradan meydana gelecek ve masraflı, telafisi zor durumlarda, kalmayı önleyebilir.Yapı elemanları vasıtasıyla iletilen bu seslerin miktarlarını azaltmak için alınan önlemlere ses yalıtımı denir.

Yapı elemanlarında sesin iletimi ve yayılımı iki yolla olur:

1.Havadan kaynaklanan sesin bir mekandan diğerine iletilmesi

2.Darbe sesinin alıcı mekanda hava kaynaklı ses olarak yayılması ya da iç yapı yoluyla uzak mekanlara taşınarak hava kaynaklı ses olarak yayılması

Özellikle konut, okul, hastane gibi gürültüye duyarlı yapılar için yapı elemanlarının ses geçiş kaybı değerlerinin belli limitlerde olması gerekmektedir.Yapı akustiği açısından en doğrusu mimari tasarım aşamasında gürültü kontrolünün yapılmasıdır.Mekanların işlevleri ve bu mekanları etkileyen gürültü kaynakları göz önüne alınarak alınabilecek bazı önlemler şu şekildedir:

Yapının konumu

–Yapının otoyollardaki trafik gürültüsünden, demiryolu ve havayolu taşıtlarının gürültülerinden etkilenmemesi için yapıları mümkün olduğunca buralara uzak inşa etmek.

–Gürültü kaynağı ile seçilen yerleşim merkezleri arasına doğal tepeler ağaçlar veya yapay setler oluşturmak

–Yansımaya sebep olacak bina şekillerinden kaçınmak

–Mevcut rüzgar ve sıcaklık değişimlerini dikkate almak

Yapı içindeki bölme elemanlarının ses yalıtımı

–Yapı elemanlarının yoğunluğunu artırmak

–Çift tabakalı duvar uygulamasını yapmak

–Kalın, ağır ve boşluksuz kapılar kullanmak.Kullanılmıyorsa önlem almak

–Duvarları delerek geçen havalandırma kanallarından, borulardan ve etrafındaki boşluklarda ses sızıntısını önlemek

–Darbe sesine karşı yüzer döşeme uygulamaları yapmak esnek tespitli asma tavan uygulamak

Diğer Yazılar