Tamamen Hava Sistemleri

tamamenhavalısistemler

Bu sistemlerde, iklimlendirilen mahalin ihtiyacı olan gizli ve duyulur ısı sevkiyatı mahale direkt olarak hava göndermek suretiyle yapılmaktadır.Klima santrali yani hava şartlandırma ünitesi mevcut olacaktır.Tüm mahaller bu santralden gönderilen hava ile ısıtılmakta, soğutulmakta veya nemlendirilmektedir.Ayrıca mahalleri ısıtmak veya soğutmak için su sevkiyatı yapan borulara ve mahallerde kullanılmak üzere radyatör vb. cihazlara gerek olmamaktadır.Yalnızca besleme ve geri dönüş havası kanallarına ihtiyaç olmaktadır.Ancak bu tip sistemlerde uzak mesafelere havanın nakli pahalı olmaktadır ve dikkatli bir tasarım geretirmektedir.Mahallerden havanın emilerek dış atmosfere atılması klima santrali içinde veya bitişiğinde bulunan hücreli fanlar vasıtasıyla yapılmaktadır.Sistem ayrıca besleme ve emiş kanallarını, plenum kutularını, gerektiğinde fleksible bağlantı borularını, difüzör ve üfleme menfezleri gibi bileşenleri kapsamaktadır.Tamamen havalı sistemler öncelikle tek ve çift kanallı sistemler olarak ayrılmaktadır.Sistemlerde otomatik kontrol ve kumanda, değişken hava sıcaklıklı veya değişken hava debili olarak yapılabilmektedir.

Diğer Yazılar