Üç Borulu İklimlendirme Sistemleri

ücboruluiklimlendirme

Üç borulu iklimlendirme sistemlerinin en büyük sakıncası bir ortak dönüş borusunun mevcut olması ve cebri konvektör bataryalarından çıkan sıcak ve soğuk su debilerinin bu boru içinde birbirlerine karışmasıdır.Bu karışım olayı nedeniyle sıcak dönüş suyu soğuyacağı, buna karşılık soğuk dönüş suyu ısınacağı için enerji kayıpları olmasının önüne geçilmeyecek, yılın her mevsiminde hem sıcak hem de soğuk su tüketimi yapılmasını gerektiren binalarda bu tip iklimlendirme sistemlerinden yararlanılması hiç verimli olmayacaktır.

Kıta iklimine sahip olan yani yazları çok sıcak ve kışları çok soğuk geçen yörelerde yapıların entalpi yükleri homojen bir özelliğe sahip olduğu için yani yapı içi hacimlerinin ya sadece ısıtılması ya da sadece soğutulması gerektiği için yaz ve kış mevsimlerinde sıcak ve soğuk dönüş suyu debilerinin birbirlerine karışması söz konusu olamaz.Bunun nedeni tesisatın ya sadece sıcak suyla ya da sadece soğuk suyla çalıştırılmasıdır.Bu tip sert iklimli yörelerde böyle bir karışım tehlikesi ancak ilkbahar ve sonbahar mevsimlerinde ortaya çıkar.Zira bu mevsimlerde yapı içi hacimlerinin bir kısmı güneş aldığı halde bir kısmı da gölgede kaldığı için yapıların entalpi yani ısıtma ve soğutma yükleri homojen olma özelliğini yitirir.Açıkçası bir kısım yapı içi hacimlerinin ısıtılması bir kısım yapı hacimlerinin de serinletilmesi gerekir.İşte bu durumda hem merkezi sıcak su hem de merkezi soğuk su tesisatının çalıştırılması gerekli olduğu için sıcak ve soğuk dönüş suyu debilerinin birbirlerine karışması önlenemez.Ancak yaz ve kış mevsimlerinde iklimlendirme tesisatı tıpkı iki borulu bir sistem gibi çalışır ve doğal olarak böyle bir karışım tehlikesi gündeme gelmez.Sıcak ve soğuk dönüş suyu debilerinin birbirlerine karışmasından doğan enerji kayıplarının olabildiğince azaltılabilmesi için bazı önlemlerin alınması olanağı vardır.

Diğer Yazılar