Havalandırma Kanallarının Tasarımı

havakanalları

Hava kanallarında tasarımda dikkat edilmesi gereken en önemli konulardan biri, kanallar içinde düzgün ve laminer hava akışı sağlanmasıdır.Bunun içinde, hava akımının rastlayacağı engellerin, geçiş parçalarının (redüksiyonlar), ayrılma ve birleşme parçalarının ve dirseklerin şekillendirilmesine özen gösterilmelidir.Hava akımının içinde, akımı engelleyen parçalar olmamalıdır.Aksi halde kanalların içinde türbülans bölgeleri oluşur ve bu da gereksiz basınç kayıplarına ve gürültüye yol açar.

Aynı kol üzerinde olan besleme havası açıklıklarındaki basınç düşümü arasındaki fark 12 pa değerini aşmamalıdır.Aynı kol üzerinde tavan tipi difüzörlerle, duvar tipi menfezlerin karışık kullanılmamasına dikkaet edilmelidir.

Daha sonraki adım, kanal sisteminin şematik olarak çizilmesidir.Bu şematik ön çizimde hesaplanan hava miktarları, çıkış yerleri ve en ekonomik ve uygun kanal güzergahı gösterilir.Bu çizimin mimarı planlardan üretilen işler üzerine yapılması tavsiye edilir.Böylece kanal tasarımının yapının ve diğer servislerin sınırlamalarına uygun olması temin edilir.Kanal dizayn yöntemlerinden birine göre kanallar boyutlandırılarak, çeşitli elemanlardaki basınç kayıpları hesaplanır.Bulunan değerler şematik çizimlere işlenir.Kanal hesaplarında bulunan boyutlar yuvarlak kanallar içindir.Eğer dikdörtgen kanallar kullanılacak ise eşdeğer kanal çapından, dikdörtgen kanal boyutlarına geçilir.

Diğer Yazılar