Sıcaklık Ölçümleri

sıcaklıkolcumleri

İklimlendirme tekniğinde gereksinim duyulan en önemli ölçümdür.Sıcaklık fiziksel anlamda bir materyalin ne kadar sıcak veya ne kadar soğuk olduğunun hissiyatının ölçüsüdür.Bilimsel manada ise sıcaklık bir maddenin moleküler ve atomsal bazda sahip olduğu kinetik enerjisinin ölçüsüdür.Sıcaklık ölçüm sistemleri genel olarak sensörler, sinyal dönüştürücüler ve göstergelerden oluşmaktadır.

Sensörler: Sıcaklık ölçümü kullanım yeri ve sıcaklık aralığı ve istenen ölçüm karekteristiğe bağlı olarak birçok farklı yöntemle yapılabilmektedir.Genellikle bu yöntemlere göre sıcaklık ölçerler sınıflandırılmaktadır.Bu farklı sensör tiplerine dayanarak aynı zamanda aşağıda belirttiğimiz gibi sıcaklık ölçme metodu sınıflandırması da yapılmaktadır.

** Sıcaklıkla sıvı genleşmesine dayalı ölçekli cam içinde sıvı bulunan termometreler

** Bimetal termometreler

** Termokuplar

** Direnç ve termistör tipi sıcaklık ölçerler

** Işınım termometreler

Sinyal dönüştürücüler: Sensörlerden gelen ölçüm sinyallerini, yani sıcaklıkla değişen direnç değerlerini girdi olarak alıp bunları göstergenin algılayacağı bir çıkış sinyaline dönüştüren kısımdır.Bu çıkış sinyalleri gerilim vb. büyüklükler olabilir.

Göstergeler: Analog ve dijital olarak ikiye ayrılmaktadır.Analog göstergeler çoğunlukla bobinli sisteme sahiptir.Dijital tarz göstergeler ise sinyal dönüştürücüden gelen sinyalleri referans voltajla kıyaslayıp transdusır ile dönüştürmesi esasına dayanmaktadır.

Ölçekli cam içinde sıvı termometreler: Bu tarz cihazların çalışma prensibi sensör görevi yapan ve termometre bulp kısmı içinde depolanan sıvının sıcaklık artışına cevap olacak biçimde, tüp içinde genleşip yükselmesine dayanır.Ölçüm doğrulukları 1°C ye kadardır.Daha çok evlerde ve tıbbi amaçlar için kullanıma uygundur.

Diğer Yazılar