Çatı Üstü (Roof Top) Üniteleri

catıtipklima

Çatı üstü üniteleri, çözümü çok zor ve pahalı olan ses ve titreşim problemlerine sebep olurlar.Çözümü zordur, çünkü bina kullanılmaya başladıktan sonra, problemlerin sebebini araştırmak ve bulmak külfetli olmaktadır.Bir çatı üstü üniteden kaynaklanan gürültü dört yoldan yayılır;

A.Ünitenin altından hava ile, mahal’e taşınan ses

B.Titreşen cihazlardan, yapı yoluyla binaya taşınan gürültü

C.Besleme kanalından taşınan ses

D.Dönüş kanalında taşınan ses

Çatı üstü klima ünitesi tasarımında dikkat edilmesi gereken hususlar şunlardır;

1.Çatı yapısı, cihazın kombine statik ve dinamik yükü altında 6 mm’den çok esnememelidir.

2.Ünite, ofislerden veya herhangi bir sese duyarlı alandan en az 7.5 m uzağa konmalıdır.Üniteyi yerleştirirken kısa kanallı veya kanalsız dönüş havası bağlantı ağzından yayılacak gürültü seviyesinin, veriş havası bağlantı ağzından yayılacak gürültü seviyesi ile aynı olabileceği unutulmamalıdır.

3.Çatı üstü klima ünitesi bu iş için imal edilmiş, titreşim izolatörlü, fabrikasyon bir çatı kaidesi üzerine monte edilmelidir.

4.Üniteye tüm kanal, boru ve elektrik hattı bağlantılarında esnek bağlantı elemanları kullanılmalıdır.

5.Veriş ve dönüş kanalları, santral ile çatıdan aşağı geçtikleri delikler arasında, en az birkaç kanal çapı uzunlukta yatay olarak uzanmamalıdır.Kanalların çatıya geçtikleri delikler, ünite kaidesinin dışında kalmalı, kanal boyutlarından çok büyük olmamalı ve kanal etrafında kalan açıklıklar iyice yalıtılmalıdır.

6.Kanallara herhangi bir yapı elemanı veya diğer tesisat bileşenleri asılmamalıdır.

7.Gürültüyü sönümleme yeteneği, diğer şekillere göre daha iyi olan dairesel kanallar kullanılmalı ve santralin dikdörtgen çıkışı ile kanal arasındaki bağlantı parçası, daha kalın sacdan yapılmalıdır.Kanalın fan çıkışındaki dikdörtgen kesitin kenar oranı, olabildiğince küçük olmalıdır.

8.Veriş ve dönüş havası kanallarının iç yüzeylerine ses yalıtımı kaplaması uygulanmalı veya üniteye yakın susturucular konmalıdır.

Diğer Yazılar