Enerji Tasarruflu Hava Karışım Hücresi

enerjitasarrufuamaclı

İklimlendirme santrallerinde enerji tasarrufu amacı ile karıştırma odasına ihtiyaç duyulmaktadır.Özellikle kış iklimlendirilmelerinde, dış havaya göre daha sıcak olan iç hava dışarıya atılırken, bünyesinde bulundurduğu enerjiyi de dışarıya taşımaktadır.İklimlendirme santrali aracılığı ile havaya yüklenen bu enerjinin, hiç değilse bir bölümünden faydalanabilmek için, atılan hava belli oranlarda karıştırma odalarında dış hava (ham hava) ile karıştırılarak, taşıdığı enerjiden faydalanılmaktadır.Böylece yeni oluşan karışım havasını istenilen şartlara getirebilmek için daha az enerji harcanmış olmaktadır.Enerji tasarrufu amaçlı hava karışım odaları genellikle iklimlendirme santralinin en başında bulunurlar.

Karışım havalarının ayarlanmasında, karışım odasındaki hava girişlerine konan kanatçıklı kapaklar kullanılır.Bu kapaklar karışım odasına giren hava oranlarını ayarlar.Yaz iklimlendirmelerinde de aynı şekilde, dış havaya göre daha serin olan mahalden atılan havanın bir bölümü karıştırma odasında dış hava ile karıştırılmaktadır.Böylece yeni oluşan karışım havasını yaz iklim şartlarına getirmek için daha az enerji harcanmaktadır.

Ancak %100 taze havaya ihtiyaç duyulan bazı özel yerler için, karıştırma odalarına ihtiyaç yoktur.Bu gibi yerlerde sistem havasının tamamı dışarıdan taze olarak alınmaktadır.

Diğer Yazılar