Hastanelerde Karışım Havası

ameliyathanekliması

Her ameliyathane için tek bir klima santrali kullanılması halinde karışım havası kullanılabilir.

Bir klima santralinden birden fazla ameliyathane beslenmesi halinde ameliyathaneler aynı gruptan olsada karışım havası kullanılmaz, %100 dış hava kullanılmalıdır.

TAZE HAVA MİKTARI

Anestezik ve kimyasal gazların, ameliyathane ortamından uzaklaştırılabilmesi için DN194614 tarafından önerilen minimum taze hava miktarı 1200 m³/h olarak önerilmiştir.Genel olarak normal ameliyathaneler için yaklaşık 2400 m³/h civarında bir üfleme havası yeterli olmaktadır.Isı yalıtımı iyi yapılmış bir ameliyathanede, kışın ısıtma ihtiyacını hesaba katmaya pratikte gerek yoktur.Ameliyathane içerisindeki soğutma yükleri, gelişmiş ve az akım çeken tıbbi cihazlar ve aydınlatma elemanları sayesinde günümüzde devamlı olarak azalma yönüne doğru gitmektedir.Harici olarak güneşten korunmuş binalarda dış soğutma yükleri de normalde fazla yüksek olmamaktadır.Hesaplara ve pratik tecrübelere dayanarak, ameliyathanelerde soğutma yapmak için oda sıcaklığından nispeten çok az düşük sıcaklıklarla üfleme yapılmaktadır.Takriben sıcaklık farkı 2-3°C’dir.Ameliyathanelerde soğutma yükleri genelde 2-3kW civarındadır.

MAKSİMUM GÜRÜLTÜ SEVİYESİ

Ameliyathanelerde gürültünün belli bir sınırın altında tutulması büyük önem taşır.DIN194614’E göre maksimum gürültü 40 DBa, İngiltere’deki standarda göre 50 dBA’dır.

Diğer Yazılar