Vantilatörlü İklimlendirme Sistemleri

Kış İşletmesi Rejimi

Dış ortamdan emilen dış hava muhtemelen bir ön ısıtma işleminden geçirildikten ve yapı içi hacimlerinden emilen çevrim havasıyla karıştırıldıktan sonra soğuk hava kanalı vantilatörü tarafından soğuk hava kanalına yöneltilir.Soğuk hava kanalı içinde yaklaşık 10 °C düzeyinde sabit sıcaklıklı bir hava akımının oluşturulabilmesi için ya dış hava ile çevrim havasının uygun oranlarda karıştırılması yoluna başvurulur ya da soğuk hava kanalının girişine yerleştirilen yıkamalı bir soğutucudan yararlanılır.Birinci halde hava damperleri soğuk hava kanalının içine konuçlandırılan bir termostat aracılığı ile denetlenir.Sıcaklık regülatörü bu termostattan alınan duyumlar ve kendi ayar değerleri uyarınca damper motorlarını deviterek gereken debi ayarlamalarını yapar.Isıtma bataryasından geçen hava debisi sıcak hava kanalı vantilatörü tarafından püskürtülen çevrim havası ile soğuk hava kanalı vantilatörü tarafından püskürtülen karışım havasının bileşiminden oluşacaktır.Sıcak hava debisi sıcaklığının dış ortam sıcaklığı ile yapı içi hacimlerinin minimal soğutma yüküne bağlı olarak ayarlanması gerekir.Sıcak hava debisi sıcaklığının ayarlanması işiyle görevli sıcaklık regülatörü kanal termostatı ile dış ortam termostatından alınan iletiler ve kendi ayar değerleri uyarınca ısıtma bataryasını besleyen sıcak su çevrimi ayarlama vanası motorunu deviterek ısıtma bataryasının gücünü değiştirir.Sıcak hava debisinin sıcaklığı bu yolla ayarlanır.

Yaz İşletmesi Rejimi

Soğuk hava kanalı vantilatörü tarafından emilen karışım havası yani dış hava ile çevrim havasından oluşan karışım debisi yıkayıcı ile soğutma bataryasına doğru püskürtülürken sıcak hava kanalı vantilatörü tarafından püskürtülen bir kısım çevrim havasıda aynı yolu izler ve böylece yeni bir karışım daha oluşur.Yazın sıcak hava debisi esas olarak çevrim havasından ibarettir.Bu debi muhtemelen ısıtma bataryası aracılığı ile bir ısıtma işleminden de geçirilir.Karışım havası ile yani dış hava ile çevrim havasından oluşan karışım debisi ile sıcak hava kanalı vantilatörü tarafından püskürtülen çevrim havası arasında oluşan bu ikinci kademe karışımının niteliği sıcak ve soğuk hava kanalların da gerçekleşmesi gereken debi miktarlarına bağlıdır.

Uygulanma Alanı

İki ayrı püskürtme vantilatörünün bulunmasına rağmen bu tip iklimlendirme tesisleri işletme bakımından bir hayli ekonomiktir.Dış ortamdan emilen dış hava ile yapı içi hacimlerinden emilen çevrim havasının birbirleriyle çok değişik oranlarda karıştırılabilmesi imkanı tüm işletme sezonu süresince ısıtma ve soğutma bataryalarının en uygun güç değerlerinde çalıştırılabilmesine olanak verir.Öte yandan yapı içi hacimlerine ilişkin bağıl entalpi yükleri %30 oranının altına düşmediği sürece bu tip iklimlendirme tesisleri aracılığı ile yapı içi hacimleri bağıl nem oranlarının tatminkar bir şekilde ayarlanabilmesi olanaklıdır.Maksimal entalpi yükünün yüzde oranları cinsinden değerlendirilen bağıl entalpi yükünün % 30 oranının altına inmesi halinde sıcak hava debisinin mutlaka ısıtılması gerekir.Bu tip iklimlendirme sistemleri kara ikliminin hüküm sürdüğü yazları kuru ve sıcak ve kışları sert ve soğuk geçen yörelerde bulunan orta ve büyük ölçekli tesisler için özellikle uygundur.Küçük ölçekli iş merkezlerinde, oyun salonlarında vb… yerlerde de elverişli bir şekilde uygulanabilir.

Diğer Yazılar

WhatsApp Mesaj Yolla