Çatı Tipi İklimlendirme Santralleri

rooftop

Yapı dışına yerleştirilen roof-top ya da çatı tipi tek bölgeli iklimlendirme santrallerine ilişkin karakteristikler;

1.Soğutma Gücü Değerleri: Bu tip iklimlendirme santrallerinin soğutma güçleri 6kW ile 60kW veya bunların karşılığı olan 5172 kcal/saat ile 51724 kcal/saat aralığı içinde değişebilmektedir.

2.Isıtma Gücü Değerleri: Bu tip iklimlendirme santralleri aracılığı ile sağlanabilen ısıtma güçleri 30 kW ile 350kW veya bunlara eşdeğer olan 25862 kcal/saat ile 301724 kcal/saat aralığı içinde değişim gösterir.

3.Püskürtme Debisi Değerleri: Sağlanabilen püskürtme debisi değerleri 3500 m³/saat ile 60000 m³/saat sınırları arasında bulunan hayli geniş bir yelpazeyi kapsamaktadır.Bu açıklamalardan daha yüksek düzeyde karakteristiklerin elde edilebilmesi için ya tek bölgeli birkaç santralden yararlanılması ya da bunların yerine çok bölgeli iklimlendirme santrallerinin gerçeklenmesi gerekir.

ROOF TOP İKLİMLENDİRME SANTRALLERİNE İLİŞKİN MONTAJ ÖZELLİKLERİ

Roof-top ya da çatı tipi deyimleriyle anılmasına karşın tek bölgeli iklimlendirme santrallerinin;

Yer Düzeyine: Yani yapı avlusuna veya yapının dışında sırf bu amaçla tasarlanan özel bir bölgeye;

Çatı veya Teras Üzerine: yerleştirilmesi olanaklıdır.

İklimlendirme santrallerinin çatı veya teras üzerine yerleştirilmesi teknik bakımdan bazı sorunların ortaya çıkmasına sebep olur.Bunlardan belli başlı olanları şunlardır;

Dayanım Ya Da Mukavemet Özelliği: Çatının veya terasın mukavemet ya da dayanım özellikleri iklimlendirme santralinin ağırlığını taşıyabilecek yeterlikte olmalıdır.

Sızdırmazlık Özelliği: İklimlendirme santraline ait boru donanımlarıyla kanal şebekesinin çatı veya teras içindeki geçiş bölgelerinde sızdırmazlık özelliğinin özenle kontrol edilmesi gerekir.

Ses Yalıtımı Özelliği: İklimlendirme santralinde oluşan gürültülerin yapı içine iletilmesinin olabildiğince engellenebilmesi için ses yalıtımı sorunu büyük bir dikkatle ele alınıp çözüme kavuşturulmalıdır.Santralde oluşan gürültülerin esas olarak püskürtme vantilatörleriyle soğutma grubuna ait kondenser soğutma vantilatörlerinden veya soğutma grubu kompresörlerinden kaynaklanır.Ancak herşeyden önce mekanik kaynaklı gürültülerin yani titreşimlerin iletilmesinin önüne geçilmeli, bu amaçla santralin taşıyıcı çatkı sistemiyle santral kaidesi, ya da altlığı arasına yaylar, lastik veya kauçuk tamponlar gibi mekanik ve elastik amortisörler yerleştirilmelidir.Öte yandan, iklimlendirme santraline ait tüm hava kanallarıyla tekmil boru donanımları esnek fitingsler ve esnek rakorlar aracılığı ile bağlanmalıdır.Hava kanalları ile gürültü iletiminin önlenmesi için kanal iç yüzeylerinin ses yalıtımı ürünleriyle kaplanması gerekir.İklimlendirilen bina için bir ses yalıtımı projesinin hazırlanması ve bu projenin uygulanması yoluyla yapı içindeki gürültü düzeyinin önemli ölçüde azaltılması mümkündür.

Diğer Yazılar