Isıtıcı Serpantinler

serpantin

Havanın ısıtılması için kullanılan serpantinler sıcak sulu, kızgın sulu, buharlı ve elektrikli olabilir.Isıtıcı serpantinlerde havanın ısıtılması sabit özgül nemde gerçekleştiği için havaya transfer edilen ısı havanın duyulur ısısının yani sıcaklığının artmasına neden olmaktadır.Isıtıcı serpantinler, ısıtıcı akışkan özelliklerine bağlı olarak genellikle;

1.Bakır boru, alüminyum kanatlı

2.Bakır boru, bakır kanatlı

3.Çelik boru, çelik kanatlı

4.Çelik borulu

5.Paslanmaz borulu olarak seçilirler.

Isıtıcı Serpantin Seçim Kriterleri:

1.Isıtıcı serpantin alın hızı, soğutucu serpantindeki alın hızı kadar kritik bir değerdir.Serpantinde sirküle eden suyun sıcaklığının, serpantini terk eden havanın sıcaklığından oldukça yüksek olması nedeniyle, serpantin yüzey alanı dolayısıyla serpantin sıra sayısı ve buna bağlı olarak serpantin hava tarafı basınç kaybı soğutucu serpantine göre oldukça düşük çıkmaktadır.Isıtıcı bataryalarda hava hızının 3m/s’yi geçmemesi tavsiye edilir.

2.Serpantine giren ve çıkan havanın kuru termometre sıcaklığı belirlenmelidir.

3.Isıtıcı serpantinde dolaşan ısıtıcı akışkan tipi ve rejimi belirlenmelidir.

4.Serpantin hava ve su tarafı basınç kayıpları için sınırlama getirilmelidir.Su tarafı basınç kaybının 30 kPa değerini geçmemesi önerilir.

5.Serpantin hava debisi ve ısıtma kapasitesi tanımlanmalıdır.

6.Buhar serpantinleri, düşük buhar basınçlarında bakır borulu, yüksek basınçlarda çelik borulu olarak kullanılmalıdır.

7.Elektrikli ısıtıcılarda hava hızının 1 m/s’nin altında olmamasına dikkat edilmelidir.Elektrik devresinde gerekli güvenlik önlemleri alınmalıdır.

Diğer Yazılar