Filtreler

filtreler

Hava filtreleri bir iklimlendirme santralinin temel elemanlarındandır ve pek çok işlevi yerine getirirler.Ancak en önemli görevleri, insan sağlığı ve konforu açısından solunan havadaki tanecikleri, kötü kokuları ve istenmeyen gazları süzmek, serpantinlerin ve hava kanallarının kirlenmesini en az seviyeye indirmek olarak sayılabilir.Hava içindeki kirlilik kaynağı olan uçucu maddeleri cansız ve canlı olarak iki ana grupta inceleyebiliriz.

Cansız Uçucu Maddeler

Atmosferdeki cansız uçucu maddeler rüzgar, deprem veya volkanik patlama sonucu doğal kuvvetler ile ortaya çıkmaktadır.Bu uçucular 100 µm’den küçük ise toz olarak tanımlanır.Günümüzde sanayileşme ve kentleşmenin sonucu atmosferdeki uçucu maddelerin niteliği de değişmeye başlamıştır.Endüstriyel tesislerden, binaların ısıtma sistemlerinden ve araçların egzozlarından çıkan duman partikülleri önem kazanmaktadır.

Canlı Uçucu Maddeler

Bakteri, virüs ve mantar sporları gibi yaşayan mikroorganizmalar canlı uçucu maddeleri oluşturur.Mikroorganizmalar suda, havada, pürüzlü ve çatlak yapı malzemesi yüzeylerinde kolaylıkla yaşamlarını sürdürebilirler.

Klima santrallerinde kullanılan filtreleri 5 ana grupta toplayabiliriz.Bunlar;

Ön Filteler: Genellikle kademeli filtre sisteminde ön filtre olarak kullanılırlar.Yıkanabilir olanları galvaniz, alüminyum veya paslanmaz tel ve sacdan yapılır, yüksek boşluk oranına sahiptirler.Cam elyafı ve matal olanlar taneciklerin yapışmasını sağlamak için yağ gibi viskoz bir malzeme ile kaplanmıştır.Metal filtreler kirlendikten sonra buhar veya deterjanlı su ile temizlenebilir daha sonra ise viskoz malzemeye daldırılarak tekrar kullanılabilirler.Lifli panel filtreler genellikle mukavva çerçevelidirler.Filtre malzemesi olarak cam elyafı, sentetik elyaf veya pilelenmiş ve kafes teli ile desteklenmiş malzemeler kullanılır.Bu filtrelerin verimliliği EN 779 yakalama verimliliğine göre belirlenmektedir.Yakalama verimliliği, filtrede tutulan toz kütlesinin filtreye gönderilen farklı boyutlardaki taneciklerden oluşan toz kütlesine oranıdır ve G harfi ile gösterilir.

Hassas Filtreler: Hassas filtreler, klima santrallerinde ön filtreden sonra veya ön filtresiz olarak kullanılabilmektedir.Özel olarak oluşturulan cepler sayesinde filtre yüzey alanı artırılmıştır.Filtre alın hızı 2.5 m/s iken filtre içindeki hava hızı 0.03-0.4 m/s aralığında gerçekleşir.Filtre malzemesi olarak cam yünü, sentetik lifler kullanılır.Bu tip filtrelerin EN 779 partikül boyutu verimliliği ile tanımlanır.

Rijid Filtreler: Bu filtrelerde, cam lifinden üretilmiş filtre kağıtları termoplastik seperatörlerle birbirinden ayrılmış ve V şeklinde cepler oluşturuan polistren plastik kasalar içerisine yerleştirilmiştir.Montajın çok kolay ve filtrenin hafif olması nedeniyle tercih edilir.Basınç kayıp değerleri torba filtrelere çok yakındır.

Hepa Filtreler: Filtre malzemesi olarak, pilelenmiş mikro filtre kağıdı kullanılır.Filtre kağıtları pileler halinde kıvrılıp termoplastik seperatörlerle birbirinden ayrılmıştır.Filtre gövdesi ahşaptan veya metalden imal edilmiştir.

Aktif Karbon Filtreler: Bu filtreler, genellikle petrokimya tesisleri ve uçak egzoz gazlarını olduğu hava alanı tesislerinin klima santrallerinde kullanılır.Korozoif gazları veya motor egzoz gazları içeren havanın aktif karbon granüllerin kimyasal olarak absorbe edilmesi yöntemi temizlenmesini sağlar.Filtre malzemesi olan granül aktif karbon genellikle kartuşlar içine konur.Bu filtrelerde 2.5 m/s alın hızında basınç kaybı 150 Pa civarındadır.

Diğer Yazılar

WhatsApp Mesaj Yolla