İklimlendirmede Kimyasal Nem Tutma

kimyasalnemtutma

Nemli havadan, kimyasal sorbent malzemelerin kullanımı ile su buharını tutarak havadan ayrıştırmak mümkündür.Sorbent maddeler absorbent veya adsorbent maddeler olabilir.Ekstrem sıcak ve nemli iklimlendirme kullanım alanı bulmaktadırlar.Ekin bir sistem olmasına karşın enerjimi kullanımı yoğundur.

Absorbent nem tutucu: Sıvı sistem nem tutuculardır.Lityum klorid veya glikol çözeltilerinden yapılmış olanları mevcuttur.Sorbent madde proses esnasında kimyasal ve fiziksel değişime uğramaktadır.Aktif haldeki bir absorbent madde buhar basıncı nemli havanın sahip olduğu buhar basıncından daha düşüktür.Bu suretle havadan absorbent maddeye su buharı geçmekte ve havanın nemi azalmaktadır.Hava sıvı absorbent madde havuzu üzerinden püskürtülerek uygulanmaktadır.Absorbent maddenin katı tabletler olarak da kullanımı mevcuttur.

Adsorbent nem tutucu: Adsorbent maddeler proses asnasında kimyasal değişime uğramamaktadır.Katı partiküller halinde veya gözenekli yapıya haiz katı cisimler biçimindedir.Dessikant maddelerden oluşmuşlardır ve hava içindeki su buharı bu maddelere yapışarak, madde veya cisim yüzeyinde adsorbe olmaktadırlar.Bu hava yapışmış dessikant maddeler ısıtıldığında, su buharını yeniden bırakabilmekte ve yeniden su buharı yapışıp tutulması için emre hazır hale gelebilmektedirler.En sık kullanılan adsorbent maddeler olarak silikajel ve aktive alulumina karşımıza çıkmaktadır.Ayrıca silikajel adsorpsiyonlu ve soğutma sistemlerinde de kullanılmaktadır.

Suyun lityum bromid içinde absorbe edilerek tutulması egzotermik yani çevresine ısıveren bir prosestir.Bu nedenle, iyi izole edilmiş bir işlem ortamı düşünürsek bu işlem esnasında nemli havanın nemi azalırken, sıcaklığı bir miktar artacaktır.Hal değişimi ise entalpi sabit olarak gerçekleşecektir.

Diğer Yazılar