Havalandırma Sistemleri Terimleri

havalandırmasistemleri1

Basınç Toplam (TP): Kanal içerisindeki mevcut havanın hız basıncı ve durağan durumda oluşan statik basıncın toplanarak hesaplanması.

Dağıtıcı: Dışarıdaki doğal havanın ortam oda havası ile karışmasını sağlayan kafa seli yada metal levhadan yapılan ünite ile hava çıkışını sağlayan yapı.

Davlumbaz: Kirli havanın oluştuğu bölgeye yakın olarak konumlandırılan ve direk boşaltıcı hava kanalı ile bağlantısı sağlanan mekanik yapı.

Duman: Sıvı yada katı bir maddenin yanıcı bir etki sonucu ortaya çıkan kimyasal oluşumun gaz haline dönüşüp yoğunlaşması sonucu oluşmuş katı parçacıklardır.

Durdurucu Beygir Gücü (BHP): Havalandırma sistemleri içerisindeki havanın sistemlerdeki kullanılan fanlarda oluşan hava kaybına ek olarak sabit toplam basıncın ortadan kaldırmak amacı ile ortaya çıkan gücün gerektirdiği mekanik beygir gücüdür.

Endüstriyel Havalandırma: Ortam içerisine aktarılacak nitelikli havaya kaynak oluşturan alan başlangıcından ve de içerideki oluşmuş kirli havanın boşaltılması için sağlanan mekanik aksamlar ve kanallardır.

Diğer Yazılar

WhatsApp Mesaj Yolla