Havalandırma Ve İklimlendirme Sistemleri

havalandırmaveiklimlendirmesistemleri

Hava soğutma sistemleri bir ya da birkaç mahalle birden hizmet verebilirler.Bu sistemler bir muhafaza kabı içine yerleştirilmiş elektrik motoru, soğutucu, fan ve diğer küçük detaylardan meydana gelmektedir.Bu sistemin içine bazen de ısıtıcıda yerleştirilerek, yazın serinletme, kışın da ısıtma amaçlı olarak kullanılabilmektedir.Normal şartlarda hava soğutma sistemlerinde havanın nemlendirilebilmesi mümkün olmamakla birlikte, soğutucu yüzeyden geçen hava içindeki bir miktar su buharının yoğunlaşması ile  de havadan bir miktar nem çekilebilmektedir.

Hava soğutma ya da ısıtma sistemleri havayı nemlendiremediklerinden “iklimlendirme sistemi” olarak adlandırılamazlar.Hava soğutma sistemleri sıcak bölgelerde oldukça çok kullanım alanı bulmaktadırlar.Özellikle Türkiye’de sıradan meskenlerin oturma odalarından endüstrideki üretim ve montaj atölyelerine  kadar her alanda hava soğutma sistemleri “Klima” adı altında kullanılmaktadırlar.Hava soğutma ve iklimlendirme sistemleri durumlarına göre çeşitlilik gösterirler;

1. Montaj durumuna göre klima sistemleri:

a. Bitişik montaj, tek parça klima sistemleri

b. Ayrık montaj, iki parça klima sistemleri (Split Klima)

2. Hava hazırlama durumuna göre klima sistemleri:

a. Bütün sene boyu sıcaklığı ve nemi için otomatik olarak ayarlanmış iklimlendirme sistemleri

b. Yalnız kış hava sıcaklığı ve nemi için ayarlanmış iklimlendirme sistemleri

c. Yalnız yaz hava sıcaklığı ve nemi için ayarlanmış iklimlendirme sistemleri

3. Hava üfleme durumuna göre klima sistemleri:

a. Serbest doğrudan üflemeli sistem

b. Kanallı sistem

4. Kullanım amacına göre klima sistemleri:

a. Konfor klima sistemleri; Bu sistemler 20-25  °C sıcaklık ve %40-60 bağıl nem arasında çalışan sistemlerdir

b. Endüstri klima sistemleri; Bunlar daha yüksek ve düşük sıcak ve bağıl nemlerde çalışabilen klima sistemleridir

5. Büyüklük ve montaj durumuna göre klima sistemleri:

a. Pencere tipi klima sistemi

b. Oda tipi klima sistemi

c. Dolap tipi klima sistemi

d. Sandık tipi klima sistemi

e. Çatı ya da dam tipi iklimlendirme sistemi

f. Mesken tipi iklimlendirme sistemi

g. Çok amaçlı iklimlendirme sistemi

h. Tek kanak iklimlendirme sistemi

i. Çift kanal iklimlendirme sistemi

6. Enerji durumuna göre klima sistemleri:

a. Elektrik enerjisiyle çalışan ısıtmalı sistemler

b. Gaz yakıt yakan ısıtma sistemleri

c. Yağ yakıcılı ısıtma sistemleri

Diğer Yazılar