Havalandırma Ve İklimlendirmede Aranan Şartlar

havalnd.iklm.sart

İklimlendirme sistemlerinde ısıtaşıyıcı akışkan olarak kullanılan havada bir takım hususiyetler aranmaktadır.Tesisat yapılması esnasında istenilen değerlerin iyi belirlenebilmesi için, bu hususiyetlerin önceden bilinmesi gerekir.Bu fiziki hususiyetlerin başlıcaları; havanın tazeliği, temizliği, nemi, sıcaklığı, ve hızıdır.

1. Havanın Tazeliği: Taze hava, oksijen yönünden zengin olan havadır.Bütün canlılar hayatlarını idame ettirmek için oksijene ihtiyaç duyarlar.Nefesle içeriye alınan hava içindeki oksijen kanın temizlenmesinde kullanılmaktadır.Dolayısıyla teneffüs edilen hava bayatlamaktadır.Ortalama olarak dış havada yaklaşık %21 oranında O² varken, teneffüsle dışarı atılan nefes havasındaki bu oran yaklaşık %16,5 kadardır.Yani nefesle dışarı atılan hava; oksijen yönünden fakirleşmektedir.Bu bakımdan mahale verilen hava belli oranlarla oksijen yönünden zengin olan dış hava ile beslenmelidir.

2. Havanın Temizliği: Havada aranan en önemli husus; şüphesiz havanın temizliğidir.Hava içinde bulunan istenmeyen gaz ve tozlar hem insan sıhhatine ve hem de rahatlığına etki etmektedir.Bu nedenle, santrale verilen havanın durumuna göre, santrale filtreler takılarak her türlü pislikten arındırılmalıdır.

3. Havanın Nemi: Normalin üzerindeki nemli hava, sıkıntı veren havadır.Nemli hava, bünyesinde daha fazla su taşıdığından, insanlar üzerinde yaptığı basınç artmakta ve insan vücudundan gizli ısı transferi zorlaşmaktadır.Bu nedenle, nemli dış hava şartlarında, kalp hastalarının, mecbur kalınmadıkça sokağa çıkmaları istenmez.Kuru havaya sahip bir ortamda da vücut hızla su kaybettiğinden, sık sık su içme ihtiyacı hissedilir.Bu nedenle; konfor şartlarındaki havanın bağıl neminin %40-60 arasında olması istenir.

4. Havanın Sıcaklığı: Sistemde kullanılan havanın sıcaklığı tespit etmek için, mahal hava sıcaklığının ve dış hava sıcaklığının önceden bilinmesi gerekmektedir.

5. Havanın Hızı: Konfor şartları sağlanırken, havanın hareketi de büyük önem taşımaktadır.Salonlarda, oldukça modern tefriş edilmiş olsalar bile, kalorifer radyatörünün yanında sandalyede oturan bir kimsenin ayak bileklerinin ve şömineye karşı oturan bir kimsenin de sırtının üşümesi, ya da karşılıklı açılmış iki pencereden “cereyan yapıyor” diye birinin kapattırılması hep hava hareketinin insanı rahatsız edecek seviyeye ulaşmasındandır.

Ayrıca, çok durgun bir havada vücuttan dışarıya gizli ısı transferi zorlaştığı için, insanlar kendilerini bunaltı içinde hissederler.Bu durumda havanın biraz hareketlenmesi istenir.Bu nedenle, havanın ne tamamen durgun ve ne de insanı rahatsız edecek bir seviyede hareketli olması istenmez.

Tecrübelere dayalı olarak tespit edilen, insanları rahatsız etmeyecek, konfor şartlarındaki havanın hızının, oda sıcaklığında, yaklaşık 0,2-0,3 m/s arasında olması istenmektedir.

Diğer Yazılar