Karışım Kofralı İklimlendirme Sistemleri

karısımkofralı

İki Kanallı ve Karışım Kofralı İklimlendirme Sistemlerine İlişkin Genel Karakteristikler

Sıcak ve Soğuk Hava Debileri Sıcaklıkları

Sıcak ve soğuk hava kanallarında dolaşım yapan hava debilerine ilişkin sıcaklıkların uygun şekilde seçilmesi son derecede önemlidir.Çünkü tesisatın hoşnutluk verici bir tarzda çalışması, maloluş bedeli ve işletme masrafları bu seçimle sıkı sıkıya ilgilidir.Tesisatın hoşnutluk verici bir tarzda çalışması özellikle yapı içi hacimlerine ilişkin entalpi yüklerinin zayıf olması halinde önemlidir.Entalpi yükü zayıf olan hacimlerde bağıl nem oranlarının fazla yükselmesi için sıcak hava debisi sıcaklığının artırılması gereklidir.Sıcak hava kanalında dolaşım yapan sıcak hava debisinin sıcaklığı ne kadar yüksek, buna karşılık soğuk hava kanalında dolaşım yapan soğuk hava debisinin sıcaklığı ne kadar düşük olursa bağıl nem oranları da buna koşut olarak o denli düşük değer alır.

Oysa sıcak hava debisi sıcaklığının artırılması ve soğuk hava debisi sıcaklığının düşürülmesi için enerji harcamalarının ve dolayısıyla işletme masraflarının yüksek tutulması gerekir.Açıkçası özellikle entalpi yükleri zayıf olan yapı içi hacimlerinde bağıl nem oranlarının makul sınırlarda tutulabilmesi ve buna bağlı olarak tesisatın hoşnutluk verici bir tarzda çalışabilmesi için işletme masraflarının kabarmasının göze alınması gereği vardır.Hatta ısıtma ve soğutma bataryalarında öngörülmesi gereken güç artırımlarından ötürü yatırım harcamalarının da artması gündeme gelebilir.Bu da maloluş bedelinin yükselmesine neden olur.İşte bu nedenlerle sıcaklık seçimi sorunu son derecede önemlidir.

Diğer Yazılar