Değişken Hava Debili Klima Sistemleri

degişkenhavadebili

Yerel Isıtıcılarla Donatımlı Olan Tek Kanallı Değişken Hava Debili İklimlendirme Sistemleri

Yerel ısıtıcılarla donatımlı olan tek kanallı değişken hava debili iklimlendirme sistemleri entalpi yükleri büyük oranlarda değişen hacimlerin iklimlendirilmesi amacıyla kullanılır.Bu tip sistemler aracılığı ile hem püskürtme debisinin hem de püskürtme sıcaklığının ayarlanması olanakldır.Böylelikle çalışma ve uygulanma esnekliği bir hayli büyüyebilmektedir.

Debi ayarlama sisteminin giriş tarafında sıcak sulu, buharlı veya elektrikli tip bir ısıtma bataryası öngörülmektedir.Hava koşullandırma santrali çıkışında karışım havasının sıcaklığı sabit bir seviyede alıkonulur.Bu sabit seviye yapının tümüne ilişkin maksimal entalpi yüküne bağlı olarak belirlenir.

Yerel ısıtıcıların görevleri aşağıda açıklanmıştır;

1.Yaz İşletmesi Rejimi: İşgal yoğunluğunun azalması, aydınlatma lambalarının sönmesi veya güneş ışınlarından yoksun kalınması nedeniyle yapı içi hacimlerinin ısıtma yüklerinde azalma gözlendiği zaman ortam sıcaklıklarının öngörülen değerlerin altına düşmemesi için yerel ısıtıcıların devreye girmesi ve bu yolla püskürtme debisi sıcaklığının artırılması sağlanır.

2.Kış İşletmesi Rejimi: Büyük oranlarda ısı yitiren yani soğutma yükleri büyük düzeylere erişim iklim bölgelerine ilişkin ortam sıcaklıklarının artırılması amacıyla yerel ısıtıcılardan ek ısıtma araçları olarak yararlanılır.

Yerel ısıtıcılarda donatımlı olan tek kanallı değişken hava debili iklimlendirme sistemleri yapı içi hacimlerine ilişkin ortam sıcaklıkları ile bağıl nem oranlarının uygun şekilde kontrol altında tutulmasına olanak verir.Ancak mahal ortamlarına ilişkin bağıl nem oranlarının değişmesine yol açan iç nem kazançlarının ya da bir başka deyişle yapı içi hacimlerine ilişkin nem yüklerinin çok büyük oranlarda değişmesi halinde bu tip iklimlendirme sistemleri aracılığı ile uygun nitelikte bir nemlilik kontrolü sağlanabilmesi mümkün olamaz.Yerel ısıtıcılarla donatımlı olan tek kanallı değişken hava debili iklimlendirme sistemleri entalpi yükleri büyük oranlarda değişen hacimlerin iklimlendirilmesi amacıyla kullanılır.Bu tip sistemler aracılığı ile hem püskürtme debisinin hem de püskürtme sıcaklığının ayarlanması olanakldır.Böylelikle çalışma ve uygulanma esnekliği bir hayli büyüyebilmektedir.

Debi ayarlama sisteminin giriş tarafında sıcak sulu, buharlı veya elektrikli tip bir ısıtma bataryası öngörülmektedir.Hava koşullandırma santrali çıkışında karışım havasının sıcaklığı sabit bir seviyede alıkonulur.Bu sabit seviye yapının tümüne ilişkin maksimal entalpi yüküne bağlı olarak belirlenir.

Yerel ısıtıcıların görevleri aşağıda açıklanmıştır;

1.Yaz İşletmesi Rejimi: İşgal yoğunluğunun azalması, aydınlatma lambalarının sönmesi veya güneş ışınlarından yoksun kalınması nedeniyle yapı içi hacimlerinin ısıtma yüklerinde azalma gözlendiği zaman ortam sıcaklıklarının öngörülen değerlerin altına düşmemesi için yerel ısıtıcıların devreye girmesi ve bu yolla püskürtme debisi sıcaklığının artırılması sağlanır.

2.Kış İşletmesi Rejimi: Büyük oranlarda ısı yitiren yani soğutma yükleri büyük düzeylere erişim iklim bölgelerine ilişkin ortam sıcaklıklarının artırılması amacıyla yerel ısıtıcılardan ek ısıtma araçları olarak yararlanılır.

Yerel ısıtıcılarda donatımlı olan tek kanallı değişken hava debili iklimlendirme sistemleri yapı içi hacimlerine ilişkin ortam sıcaklıkları ile bağıl nem oranlarının uygun şekilde kontrol altında tutulmasına olanak verir.Ancak mahal ortamlarına ilişkin bağıl nem oranlarının değişmesine yol açan iç nem kazançlarının ya da bir başka deyişle yapı içi hacimlerine ilişkin nem yüklerinin çok büyük oranlarda değişmesi halinde bu tip iklimlendirme sistemleri aracılığı ile uygun nitelikte bir nemlilik kontrolü sağlanabilmesi mümkün olamaz.

Diğer Yazılar