İklimlendirme Tesislerinin Tanıtımı

iklimlendirmetesisleri

Bir iklimlendirme tesisatını oluşturan donatım elemanları sistemi aşağıda açıklanan iki temel işlevi gerçekleştirmek zorundadır;

1.İklimlendirilmesi gereken hacimlere gönderilecek olan havanın AEROLİK ve AKUSTİK bakımdan yani Hava Kalitesi ve Gürültü Düzeyi bakımından iyice belirgin özelliklerde hazırlanmasını sağlamak.

2.Koşullandırılmış olan havanın iklimlendirilecek olan hacimlere kanallar, menfezler ve difüzörler gibi yardımcı ve yerel donatım elemanları aracılığı ile dağıtılmasını ve püskürtülmesini temin etmek en önemli iki temel işlevdir.

İklimlendirme tesislerinde havanın bazı özelliklerinin sürekli olarak kontrol edilmesi ve denetim altında tutulması zorunluluğu vardır.

** Kuru termometre sıcaklığı,
** Bağıl nem oranı deyimiyle de tanımlanan doyma nemliliği oranı,
** Temizlik,
** Püskürtme hızı,
** Püskürtme menfezi çıkışındaki gürültü düzeyi bu özellikler arasındadır.

İklimlendirme tesisleri iklimlendirme işlevinin gerçekleşmesi amacıyla yapı içi hacimlerine gönderilecek olan ve bu nedenle de iklimlendirme akışkanları olarak tanımlanan akışkanların cinsine göre sınıflandırılır.Örneğin bir grup iklimlendirme tesisatı yalnızca cebri hava ile beslenen tek akışkanlı iklimlendirme tesisleri adıyla anılır.Bu tanımda kullanılan cebri sözcüğü hava debisinin doğal yollarla değil de vantilatörler aracılığı ile devitilerek dolaşıma tabi tutulması olgusundan kaynaklanmaktadır.Birbirlerinden değişik görünen iklimlendirme tesislerinin aynı bir sınıfa ait olması mümkündür.Mesela gerek tek püskürtme kanallı gerekse biri sıcak diğeri soğuk olmak üzere çift püskürtme kanallı iklimlendirme tesisleri biraz önce sözünü ettiğimiz yalnızca cebri hava ile beslenen tek akışkanlı iklimlendirme tesislerinin kapsamı içindedir.

Diğer Yazılar