İşletmenin Alan Hesabı

alanhesabı

İşletmelerde ki havalandırma sistemleri, işletmenin alan hesabı ve hava değişim katsayısıyla çarpılarak hesaplanır. Hava değişim katsayıları her işletmeye yada işletmenin faal olduğu branşlara göre belirlenir.

Örneğin toplantı salonları, hastaneler ve laboratuvarlarda ki hava değişim katsayıları 4-6 arası olarak hesaplanır. Farklı bir açıklayıcı örnek vermek gerekirse, havalandırma sistemi yapılacak bir toplantı salonun eni 6.80 boyu ise 12.60 ve yüksekliği ise 3.50 ise en(6.80) x boy(12,60) x yükseklik(3.50) x hava değişim katsayısı(6) olduğu var saydığımızda o işletmenin ihtiyacı olan fan var saydığımızda o işletmenin ihtiyacı olan fan kapasitesi yani 1799.28 m3/h fan ihtiyacı olduğunu buluruz.

Farklı bir branşta hizmet gösteren bir işletmenin hava değişim kat sayısı ile örnek verdiğimizde ise yine en x boy x yükseklik ve o işletmede has hava değişim kat sayısı ile çarpıp çıkan sonuca göre farklı bir fan seçimi yapmanız gerekiyor.

Yukarıda belirtildiği gibi hesap formülü aynı yalnızca değişmesi gereken o işletmenin kendine has olan hava değişim kat sayısıdır.

Hava değişim kat sayısı bazı işletmelerde yine o işletmenin ihtiyacına göre standartların altına düşürülebilir yada çıkarılabilir.

Diğer Yazılar