Klima Isıtma Kontrolü

ısıtmakontrolu

Klima sistemlerinde ısıtma işlemi genelde buhar veya sıcak su serpantinleriyle sağlanır.Elektrik ısıtıcılı serpantinler,
ısı pompaları ve doğrudan gaz yanmalı kanal ısıtıcıları da kullanılır.

Ön Isıtma

Ön ısıtma, büyük oranlarda dış hava alındığında, alınan dış havanın ısıtma ve soğutma serpantinlerinin donmasına sebebiyet verdiği durumlarda kullanılır.Ön ısıtmada temel temel problem ön ısıtma serpantininin donmasıdır.Bunu önlemek için bazı kontrol metotları kullanılır.

Dış hava sıcaklığı 2°C veya 4,5°C değerinin altına düştüğünde, buhar veya sıcak su sağlayıcısı üzerindeki iki yollu bir vana açılarak ısıtma yapılır.(Bu bir açık çevrimki kontroldür).Ön ısıtıcı serpantinden sonra filtre bulunur.Ön ısıtıcıyı terk eden havanın sıcaklık kontrolü sağlanmadığından, ön ısıtma serpantini, aşırı ısınmayı önlemek için, dikkatlice seçilmelidir.Bu, olanaksız olmasa bile başarılması oldukça zordur.Bu nedenle daha gelişmiş ön ısıtma kontrol yöntemleri geliştirilmiştir.Sıcak sulu ısıtıcı serpantinde boru içinde akan suyun hızı 0,75 ile 1 m/s mertebelerinde olduğunda, -35°C sıcaklıklara kadar, sıcak suyun donması söz konusu değildir.Ancak böyle düşük sıcaklık koşullarında glikol solüsyonu kullanmak daha güvenli bir alternatiftir. -40°C ve altındaki sıcaklıklarda, doğrudan gaz yanmalı sistemler veya elektrik kullanımı tavsiye edilir.Donma havasına maruz kalacak buharlı serpantinler yeterli kondenstop kapasitesinde ve vakum kırıcılardaki gibi yoğuşma suyunu akıtmak için iyi eğimli veya yatay düzenlemeli iki boruyla dağıtan tip olmalıdır.Buna rağmen bile buhar

akışı kısıldığında problemler ortaya çıkabilir.Kondenstop ve boşaltma hatları donma havasına açıksa izole edilmelidir ve mümkün olduğunca düşey borulama yapılmalıdır.

Isıtma

Isıtmada; serpantin hava giriş sıcaklığı en az 5°C ile 10°C mertebelerindedir.Tek zonlu santral ünitesindeki ısıtıcı buhar veya sıcak su kontrol vanası, çıkış havasındaki yüksek sıcaklık limit termostatının limitlediği bir oda termostatı tarafından kontrol edilir.Alternatif olarak kontrol vanası, oda sıcaklığından ayar değeri resetlenebilen çıkış havası sıcaklığına bağlı olarak kontrol edilebilir.Bu sistemlerin her biri veya her ikisinin kombinasyonu; soğutma, ısıtma veya ısıtma ve soğutma serpantinlerinin sıralı olarak kontrolunda kullanılabilir.

Diğer Yazılar