İklimlendirme Nem Kontrolü

nemkontrolu

Havası şartlandırılan mahallin, seçilmiş nem şartlarında kalmasını sağlamak için ortama alınan havanın nemini azaltmak veya yükseltmek gerekebilir.Soğutma ile ortamın üst nemlendirme sınırı sağlansa bile ilave elemanlar olmaksızın nem kontrolü mümkün değildir.

Sulu Nemlendirici

Genelde, duyulur soğutma kabiliyeti nedeniyle evaporatif soğutucu olarak bilinir.Pahalı olmayan elverişli bir nemlendirme sağlayan ve büyük endüstriyel tesislerde ince spreyleme ve damla tutucu sistemi ile uygulanabilir.Soğutma buharlaşan suyun havanın duyulur ısısını çekmesi ile olur.Böylece nemlendiriciden geçen hava şartları sabit bir yaş termometre sıcaklığı boyunca değişir.Nemlendirici çıkışındaki durum, havanın nemlendirici giriş şartları ve nemlendiricinin doyurma verimine bağlıdır.Genelde nemlendirici doyurma verimi %70 ila %90 arasındadır.Sıradan bir sulu nemlendiriciye uygulanabilecek tek kontrol senaryosu, su pulverizasyonunu (ya da pompayı) açmak ya da kapamaktır.Bazı durumlarda, havanın istenen ıslak termometre sıcaklığına kadar ısıtılması gerekebilir.Bir odada bulunan higrostat, düşük nem değerini hisseder ve nemlendirici/atomizer pompasına yol verir.Sonra da ön ısıtıcı serpantin besleme vanasını açar.Odadaki nem değeri yükseldikçe; önce ön ısıtıcı serpantin vanası, daha sonra da atomizer pompa kapatır.Yüksek dış hava nem değerlerinde; soğutma kapasitesi çok kısıtlıdır.Mahallerdeki sıcaklık kontrolü, son ısıtıcı serpantinler aracılığı ile yapılır.

Buharlı Nemlendiriciler

Buharlı nemlendiriciler kolaylıklarından dolayı sıkça kullanılırlar.Borulara açılmış küçük orifislerden oluşan buhar dağıtıcı, hava kanalının veya hava toplama kutusunun içinde bulunur.Buhar besleme vanası mahal veya kanal tipi nem ölçer vasıtasıyla kontrol edilir.Doyma noktasına kadar herhangi bir nem oranı, nemlendirici çıkışında elde edilebilir.Mahal tipi nem ölçer kullanılırsa, kanalda yoğuşma oluşmasından kaçınmak için kanal tip yüksek nem limitörü kullanılmalıdır.

Nem Alma

Kurutma esaslı nem alıcılar ortam nemini, soğutucu/nem alıcı serpantinlerin düşürebildiği seviyenin altına indirebilir.Bu cihazlar nemi silikajel ve benzeri malzemeler kullanarak soğururlar.Bu maddeleri tazelemek için ısıtma uygulanır.

Soğutma Yoluyla Nem Alma

Düşük sıcaklıktaki soğutma serpantinleri nemi düşük değerlere düşürmek içinde kullanılabilirler.Serpantin yüzey sıcaklığı buz oluşumundan dolayı donma sıcaklığının altında olacağından, geniş yüzgeç aralıklı özel serpantinlerinin kullanılması gerekir ve sıcak gaz, elektrik ısısı ve sıcak hava vasıtasıyla buzları çözmek için hazırlık yapılmalıdır.Bu yaklaşım çok düşük sıcaklıklarda yetersiz kalmaya yönelir ve buzların çözülmesi için aralıklı kapanmaya veya birisinin buzları çözünürken diğerinin çalıştığı paralel serpantinlere gereksinim duyar.Mahal sıcaklığını kontrol etmek için tekrar ısıtma gereklidir.Mahal nemi çoğunlukla serpantin sıcaklığının bir fonksiyonu olduğu için, değişken ters basınç vanasının nem hissedicisinin kontrolüyle oldukça iyi bir kontrol başarılabilir.Nem hissedicisi yeterli seviyeye geldiğinde seçici role, oda termostatının soğutma serpantinini minimum kapasitede çalıştırmasına izin verir.

Diğer Yazılar