Kondenser veya Yoğuşturucu

kondenser

Kanatlı borulardan oluşturulan batarya veya serpantin biçimindeki kondenser veya yoğuşturucu genellikle dış ortam havası aracılığı ile soğutulur.Soğutma etkinliğinin artırılması amacıyla dış ortamdan aldığı havayı kondensere doğru püskürtmekle görevli olan helikoidal tip bir vantilatörden yararlanılır.Bu soğutma havası kondenser içinden geçtikten sonra yeniden ait olduğu dış ortama döner.Kondenserin dış hava ile soğutulması gerekli olduğu için iklimlendirme cihazının bir bölümü dış ortam tarafında bulunmalı veya cihaz kasasının arka yüzü dış ortama bakmalıdır.Kondenserin soğutulması amacıyla dış ortamdan hava alınması ancak bu tip montaj düzenlemeleri sayesinde mümkün olur.

Güçlü bazı iklimlendirme cihazlarında kondenserlerin soğutulması işlemi şehir suyu aracılığı ile gerçekleşir.Böyle durumlarda iklimlendirilecek olan yapı içi hacminde hava yenilenmesi yapılması amacı güdülmediği sürece iklimlendirme cihazlarının dış ortam havası ile temas halinde bulundurulması zorunlu değildir.Cihazın arkasında bir dış hava giriş menfezi öngörülmüş olmasının nedeni iklimlendirilecek olan hacimde hava yenilenmesi yapılması isteminden kaynaklanmaktadır.Bu nedenle bu tip bir iklimlendirme cihazının dış duvar yüzeyleri üzerine yerleştirilmesi ve cihazın arka yüzünün tamamının değil sadece dış hava giriş menfezinin dış ortamla ulaşım haline sokulması gerekir.Kondenserin soğutulması işlemi şehir suyu aracılığı ile gerçekleştiği için cihazın değil bir bölümünün sadece arka yüzünün bile dış ortam havasıyla temas halinde bulunması zorunluluğu söz konusu değildir.Sadece yapı içi hacmi havasının yenilenmesi amacıyla dış hava giriş menfezinin dış ortama açılması yeterli olacaktır.Kondenserin soğutulması amacıyla kullanıldığı için bir miktar ısınan hava debisinin yapı içi hacmi içine gönderilmesi düşünülmeyeceğine göre bu havanın tekrar alındığı yere yani dış ortama gönderilmesi tek çıkar yoldur.İşte paket tipi iklimlendirme cihazlarının bir bölümünün ya da en azından arka yüzeylerinin dış ortamla temas halinde bulunması bu nedenle gereklidir.

Dış ortama püskürtülen hava kondenser soğutma havasıdır.Soğutucu akışkan cihazın ön yüz kesimindeki evaporatör içinde buharlaşmakta ve sıvı halinden buhar haline dönüştüğü bu süreç içinde buharlaşma gizli ısısı yoluyla bulunduğu ortamdan önemli miktarda ısı almaktadır.Bu ısı bu kesimden geçen hava debisinden yani santrifüj vantilatör aracılığı ile yapı içi hacminden emilen hava debisinden alınır.Mahal havası evaporatörden geçerken serinler ve yapı içi hacim ortamına bu halde püskürtülür.İç hacim ortamı bu yolla serinletilir.Mahal ortamında hava yenilenmesi yapılması isteniyorsa bu hava debisine yeterli miktarda dış hava karıştırılır.Evaporatör içinde buharlaşan soğutucu akışkan bir boru donanımı vasıtasıyla cihazın arka kesiminde bulunan kondensere gönderilir.Burada helikoidal vantilatörler tarafından üflenen dış havanın hızlandırıcı etkisiyle buhar halinden tekrar sıvı haline dönüşürken yoğuşma gizli ısısı yoluyla bulunduğu ortama önemli miktarda ısı bırakır.Kondenserlerin sıcak olmasının nedeni budur.Isınan kondenserlerin dış hava aracılığı ile soğutulması zorunludur.Kondenserde yoğuşup yeniden sıvı haline dönüşen soğutucu akışkan bir boru donanımıyla tekrar evaporatöre gönderilir.Böylece soğutma çevrimi yeniden başlar.

Diğer Yazılar