İklimlendirme Soğutma Yükü Hesabı

sogutmayükü

Bir klima sisteminin temel amacı, insanların konforlu bir ortam içerisinde yaşamalarını sağlamak veya bir ürünün saklanması ya da bir endüstriyel işlem için gerekli olan çevre ortamı oluşturmaktır.Bu amacın gerçekleştirilebilmesi için, uygun kapasiteli bir sistemin kurulması ve yıl boyunca kontrollü çalıştırılması gerekir.Bir klima sisteminin, yıl boyunca kusursuz olarak işlevlerini yerine getirebilmesinin ilk şartı, tasarım aşamasında, doğru cihaz kapasiteleri belirlemek için, bu yükleri oluşturan ısı kazancı ve ısı kaybı hesaplarının doğru yapılmasıdır.

TOPLAM ANİ ISI KAZANÇLARI

Klima cihazlarının seçimi için gerekli olan yükün hesabında, klimatize edilecek mahallin içindeki ısı kaynaklarınca üretilen ısının yanı sıra, bir tasarım gününde dışarıdan mahal içine giren ısının da göz önüne alınması gerekir.Bir tasarım günü, dış ortamın kuru ve yaş termometre sıcaklıklarının birlikte en yüksek değerlere ulaştığı, güneşten gelen ışınımı az yada çok azaltacak sis bulunmayan ve iç yüklerin hepsinin normal olduğu bir gün olarak tanımlayabiliriz.Klimatize edilecek mahal için, pik yükün gerçekleşeceği gün ve saat, genellikle kolay bir şekilde tespit edilebilirken, bazen günün belirli saatleri için ayrı ayrı hesap yapmak gerekebilir.

Toplam ani ısı kazançları,

1.Camlardan gelen ısı kazancı

a.Camlardan kondüksiyon ve konveksiyon yoluyla gelen ısı kazancı

b.Camlardan güneş radyasyonuyla gelen ısı kazancı

2.Dış duvar ve çatıdan gelen ısı kazancı

3.İç bölmeler, tavan ve döşemeden gelen ısı kazancı

4.İnsanlardan gelen ısı kazancı

5.Klima yapılan mahal içindeki kaynaklardan gelen ısı kazançları

6.Havalandırma için alınan dış havadan ve enfiltrasyondan gelen ısı kazancı

7.Yapı elemanları arasından sızan nemden kaynaklanan ısı kazancı

8.Kanallardan olan ısı kazancı şeklinde ifade edilebilir.