Mekanik

mekanik

İşletmelerde havalandırma , sıhhi tesisat ,kalörifer tesisatı , yangın tesisatı ve benzeri işlerin tamamına mekanik tertibat denir. Müteahhit ve taahhüt firmaları yukarıda belirtilen işleri ayrı ayrı firmalara taşere etmek yerine hepsini bir firmaya yaptırmayı tercih ediyorlar. Bu nedenle son yıllarda mekanik müteahitliği terimi ve bu iş üzerine faaliyet gösteren firma sayısı oldukça artmaya başladı. Fakat talebin çok olmasına rağmen bu işlerin tamamını yapacak güvenilir firma sayısı oldukça azdır. Sektörün ortak sorunlarından biriside budur. Bu sorunu çözebilmek amacıyla bazı üniversiteler ile işbirliğine gidilmiştir. Fakat yukarıda bahsi geçen branşların eğitimini bir arada veren hiç bir eğitim kuruluşu bulunmamaktadır. Bütün branşları bir arada yapan firmalar yukarıda bahsi geçen her bir kalem için ayrı ayrı eleman istihdam etmek zorunda kalmaktadırlar. Elektriğin ve sıhhı tesisatın üniversitelerde ayrı bölümler olması nedeniyle yalnızca ülkemizin değil aslında bütün dünyadaki eğitim kurumlarının ortak sorunu haline gelmiştir.

Bütün bu sorunlara rağmen ülkemizin dünyanın en iyi müteahhit firmalarına sahip olması ve bu firmaların şantiye tecrübeleri , mekanik müteahhitliği yapan firmalarımıza büyük bir güven vermesine ve bu güven ile çok başarılı projelere imza atmasına sebep olmuştur. Aslı itibari ile branşlar birbirlerine oldukça yakın,hatta iç içedir. Biri diğeriyle bağlantılıdır. Yukarıda bahsini yaptığımız sorunlar eğitim ile alakalı olduğundan dolayı ilerleyen dönemlerde eğitim sistemimizde yapılan köklü değişiklikler sayesinde giderilecektir.

Diğer Yazılar