Sabit Hız ve Toplam Basınç Yöntemi

hızyöntemi

Bu yöntem en çok yüksek basınçlı kanal sistemlerinde kullanılır.Bu kanal sistemlerinde havayı kullanım alanlarına dağıtmadan önce hızı ve sesi düşürmek üzere genişletilmiş terminal kutuları kullanılır.

Sabit hız yönteminin kullanıldığı ikinci ana uygulama alanı ise endüstriyel toz toplama kanal boyutlandırmasıdır.Tozların ve tekstil endüstrisinde olduğu gibi elyafların taşınabilmesi için belirli bir minimum hız değeri bulunmaktadır.Dolayısı ile bu tür endüstriyel egzoz kanallarında hız değeri söz konusu sınır değerin altına düşmeyecek şekilde boyutlandırma yapılır.

Toplam Basınç Yöntemi

Bu yöntem statik geri kazanma yönteminin daha özelleştirilmiş halidir.Bu yöntem projeciye kanal sisteminin her kısmında gerçek sürtünme ve dinamik kayıpları belirleme imkanı yaratmaktadır.Avantajı kanal bölümlerindeki gerçek basınç kayıplarının ve temin edilmesi gerekli toplam fan basıncının bilinmesidir.

Diğer Yazılar