İki Kanallı Klima Sistemleri Yararları

ikikanallıkofralı

İki kanallı ve karışım kofralı iklimlendirme sistemlerinin birçok yararı vardır.Bunlardan başlıcaları aşağıda açıklanmıştır;

1-) Çalışma Esnekliği: El altında biri sıcak diğeri soğuk olmak üzere farklı sıcaklıklarda her an kullanıma hazır olan iki ayrı hava debisinin bulunması nedeniyle bu tip sistemler çok geniş bir çalışma esnekliğine sahiptir.Öte yandan karışım kofraları birer ortam termostatı aracılığı ile denetlendiği için her yapı içi hacminin veya her iklim bölgesinin ayrı ayrı ayarlanabilmesi imkanı söz konusudur.Bundan dolayı entalpi yani ısıtma veya soğutma yükleri birbirlerinden çok farklı olan yapı içi hacimlerinin bu yöntemle iklimlendirilebilmesi mümkündür.Ancak iklimlendirilecek olan her hacim veya entalpi yükleri birbirlerine benzeyen her hacim grubu için bir karışım kofrasının öngörülmesinin gerekli olduğu unutulmamalıdır.

2.İklimlendirme Konforu: Bu tip sistemler aracılığı ile iklimlendirilen yapı içi hacimlerinde çok uygun bir konfor özelliğinin sağlandığı gözlenmekte, ortam sıcaklıkları ile bağıl nemlilik oranları her an öngörülen sınırlarda tutulabilmektedir.

3.Püskürtme Sisteminin Bağımsızlığı: Havanın püskürtülmesi işlemi sıcak ve soğuk hava kanalları aracılığı ile değil de karışım kofraları aracılığı ile gerçekleştiği için püskürtme sisteminin kanallardan bağımsız olarak istenilen her tipte öngörülmesi olanağı mevcuttur.Yapı içi hacminin özelliğine göre arzu edilen menfez tipinin seçilebilmesi elbette önemli bir avantajdır.Tavan difüzörleriyle duvar menfezlerinin öngörülmesi mümkün olduğu gibi tüm tavan yüzeyinin püskürtme menfezi olarak kullanılabilmesi de olanaklıdır.

4.Tesisatın Genişletilebilmesi Olanağı: Sisteme yeni karışım kofralarının eklenmesi tesisatın genel dengesini etkilemeyeceği için başlangıçta kurulan iklimlendirme tesisatının sonradan genişletilebilmesi mümkündür.

5.Merkezileşme Özelliği: Hava koşullandırma işlemlerinin bir merkezde gerçekleşmesi için hiçbir engel yoktur.Bu özellik sayesinde tesisatın daha sade ve daha yalın bir şekilde tasarlanıp projelendirilmesi mümkün olabilir.Sadece sıcak ve soğuk hava kanallarının, karışım kofralarının ve püskürtme menfezlerinin iklimlendirme santrali dışında konuçlandırılması gereği vardır.Isıtma ve soğutma bataryaları da santralde bulunduğu için sıcak su veya buhar borularıyla soğuk su boruları da keza iklimlendirme santraline ulaşacaktır.

6.Enerji Tasarrufu veya Enerji Ekonomisi İmkanı: Dış havadan tüm yıl boyunca akılcı bir şekilde yararlanılması koşuluyla önemli miktarda enerji tasarrufu sağlanması mümkündür.Gerçekten de özellikle ilkbahar ve sonbahar mevsimleri sırasında serinleyen dış ortam havası filtreleme prosesüsü dışında başka hiçbir koşullandırma işlemine tabi tutulmaksızın yani fazladan soğutulmaksızın olduğu gibi devreye sokularak soğuk hava kanalına sevkedilebileceği gibi sıcak yaz havası da fazladan ısıtılmaksızın alındığı sıcaklıkta doğrudan doğruya sıcak hava kanalına gönderilebilir.

Diğer Yazılar

WhatsApp Mesaj Yolla