Hastanelerde Klima Tesisatı Kontroller ve İşletmeye Alma

klimatesisatı

1.HEPA filtreler sızdırmazlık ve sıkı oturmaya karşı kontrol edilmelidir.Bu amaçla filtre malzemesinin yağ ile sızdırmazlık kontrolü filtre monte edilmeden yapılmalı, filtrenin sıkılığına bakılmalı ve en son olarak montajlı halde partikül sayımı yapılarak filtrenin sızdırmazlığından ve sıkılığından emin olunmalıdır.

2.Duman deney testi ile odalar arası hava akışı testi yapılmalıdır.Bu test odaların çalışma zamanı dışında cihazın düşük debi ile çalışacağı durumlar için de yapılmalıdır.

3.Tüm havalandırma sisteminin ayarının yapılması ve otomatik kontrol sisteminin tüm kontrolü varsa yanlışların düzeltilmesi.

4.Sistemdeki vanalar, VAV’ler, yangın damperi, motorlu sızdırmaz damperler gibi bütün elemanların tek tek işlerliğinin tespiti ve belgelendirilmesi.

5.Hastanedeki tüm temiz odalardaki pozitif veya negatif basınç testlerinin yapılması.

6.Sınıf odaların temizlik ve dezenfeksiyon yapıldıktan sonra ve odaların kullanıma açılmasından önce bütün odalar gezilerek klima santrali ve havalandırma tesisatı uzmanlar tarafından kontrol edilmelidir.Bu kontroller sırasında temiz odalarda partikül sayımı yapılmalı, havadaki mikroorganizma konsantrasyonu ölçülmeli, hava akış yönlerine bakılmalıdır.

7.Gezi sırasında klima tesisinin hijyeik açıdan uygunluğunu kontrol etmek için en az aşağıda belirtilen tesisat bölümlerine bakılmalıdır;

a.Konum ve havalandırma açısından dış hava emişleri

b.Uygulama, temizlenebilme ve dezenfeksiyon imkanları açısından dış hava emiş kanalı

c.Farklı şartlar gerektiren kanalların birbirinden ayrılması açısından üfleme, emiş ve egzost kanalları

d.Konum ve dış hava emiş kalitesini etkilemesi açısından egzost havası menfezleri

e.Filtre kademeleri, filtre sınıfları, yerleşim, basınç farkı ölçüm cihazları ve etiketlendirme açısından filtreler

f.Temizlenebilirlik açısından klima tesisatının ve hücrelerinin gövdeleri

g.Yapısı, montajı ve kondens tahliyesi açısından nemlendiriciler ve soğutucu bataryalar

h.Zararlı madde transferi ve hijyenik açıdan ısı geri kazanım sistemleri

i.Muhafa açısından susturucular

Diğer Yazılar