Kanal Sayısına Göre Sistemler

kanalsayısınagöre

Kanalsız Sistemler

Kanalsız sistemler genellikle işyeri, dükkan gibi küçük mahallerde kullanılan sistemler olup, sistem mahal içine yerleştirilmiş ve kanal yerine dış atım ızgaraları veya körükleri yardımıyla mahal içerisine hava yayılır.

Tek Kanallı Sistemler

Bu tür sistemlerde, her mahal merkezi sisteme sisteme tek bir kanalla bağlanmış olup, gerek küçük ve gerekse büyük mahallerin klimatize edilmesinde kullanılabilirler.

Tek kanallı sistemler, değişken hava debili sistemler (hava miktarının kısılarak ayarlandığı sistemler, hava ısıtıcılı sistemler, fanlı sistemler ve indüksiyon sistemler) ve sabit hava debili sistemler (tek zonlu, çok zonlu ve bypass sistemleri) olmak üzere iki ana gruba ayrılırlar.Sabit hava debili sistemler, klimatize edilen mahallerin yük değişimlerine, gönderilen havanın sıcaklığını değiştirmek suretiyle uyum sağlarlar.Öte yandan değişken hava debili sistemler, yükün durumuna göre hava miktarını değiştirerek istenilen şartları sağlamaya çalışırlar.

Çift Kanallı Sistem

Bu sistemlerde her mahal merkezi klima sistemine iki kanalla bağlıdır.Her kanaldan farklı sıcaklıkta hava gönderilir ve bunlar, istenilen mahal şartlarını sağlamak için mahal yük koşullarına göre karışım kutularında karıştırılarak mahale verilir.Bu sistemler, işyerleri, hastaneler, büyük mağazalar gibi geniş ve büyük tesislerde kullanılabilir.

Çift kanallı sistemler, sabit hava sistemler, VAV sistemler ve bağımsız çift kanallı sistemler şeklinde gruplanabilen çift kanal ve sabit hava debili ve değişken hava debili çok zonlu sistemler şeklinde gruplanabilen çok zonlu sistemler olarak ikiye ayrılır.

Diğer Yazılar

WhatsApp Mesaj Yolla