İklimlendirme Yapı İçi Hacimleri

yapıicihacimleri

İKLİMLENDİRMEDE YAPI İÇİ HACİMLERİNİN İKLİM BÖLGELERİNE AYRILMASI

Bir yapı içinde ısıtma veya soğutma yükleri birbirlerine benzeyen hacimlerin gruplar halinde toplanması yapı içi hacimlerinin iklim bölgelerine ayrılması anlamını içerir.Bir yapının uygun iklim bölgelerine ayrılabilmesi için bazı etkenlerin dikkate alınması gereklidir;

1.Yapının Yön Durumu: Bu etken güneş radyasyonu ya da güneş ışınımı açısından önemlidir.

2.Yapının Rüzgar Durumu: Bazı yapılar rüzgar etkisine açık olduğu halde bazı yapılar rüzgar etkisinden büyük ölçüde korunmuş durumda bulunur.

3.Yapı İçi Hacminin Bina İçindeki Konumu: Yapının orta kesiminde bulunan merkezi konumlu iç hacimler söz konusu olabildiği gibi yapının çevresel kesimlerinde bulunan periferik konumlu dış hacimlerin söz konusu olmasıda mümkündür.

4.Yapı Hacimlerinin Muhtemek İşgal Yoğunluğu: Yapı içi hacimlerinde barınan insanların sayısını belirten bir iklimlendirme etkenidir.

5.Yapı İçi Hacimlerinin Aydınlatılma Özelliği: Bazı yapı içi hacimleri günde 24 saat boyunca kesintisiz olarak aydınlatılabildiği gibi bazıları da ancak günün belirli saatlerinde aydınlatılmaktadır.

Bütün bu faktörler dikkate alınarak iklimlendirilmesi tasarlanan yapı gerekli sayıda iklim bölgesine ayrılmakta, her iklim bölgesi iki borulu ayrı bir şebeke tarafından beslenmekte, her boru şebekesine gönderilen sıcak ve soğuk su debileri bu bölgenin entalpi gereksinimine göre ayarlanmaktadır.

İklim bölgelerinin beslenmesinde kullanılan sıcak ve soğuk su debileri merkezi bir tesisat aracılığı ile üretilerek her bölgenin gidiş ve dönüş boruları üzerine birer komütasyon veya dönüşüm vanası yerleştirilebileceği gibi her iklim bölgesinde ayrı ayrı sıcak ve soğuk su üretimi yapılması yoluna da başvurulabilir.

Diğer Yazılar