Havalandırma Blog

Burdasınız: Anasayfa \ Havalandırma Blog
1 AğUSTOS 2013

Üç Borulu İklimlendirme Sistemleri

Üç borulu iklimlendirme sistemlerinin en büyük sakıncası bir ortak dönüş borusunun mevcut olması ve cebri konvektör bataryalarından çıkan sıcak ve soğuk su debilerinin bu boru içinde birbirlerine karışmasıdır.Bu karışım olayı nedeniyle sıcak dönüş suyu soğuyacağı, buna karşılık soğuk dönüş suyu ısınacağı için enerji kayıpları olmasının önüne geçilmeyecek, yılın her mevsiminde hem sıcak hem de soğuk […]

devamı.. →
31 TEMMUZ 2013

Klima Santralleri

Klima santralleri kolayca müdahale edilebilecek bir yere monte edilmelidir.Klima santrali, temizlik ve bakımları, filtre değişimleri en kolay şekilde yapabilecek şekilde dizayn ve monte edilmelidir.Bunun için aşağıda belirtilen şartlar sağlanmalıdır; Santralin iç yüzeyleri düzgün ve temizlenmesi kolay olmalıdır.Tercihen santral iç yüzeyinde paslanmaz çelik kullanılmalıdır.Santralin içindeki parçalar kolayca dışarıya alınabilecek şekilde kızklı yapılmalıdır.Santralin en azından fan, filtre, […]

devamı.. →
29 TEMMUZ 2013

Havalandırma Etkinliğinin Kontrolü

İklimlendirme tesislerinin en önemli amaçlarından biri de yapı içi hacimlerinde hava değişiminin sağlanmasıdır.İklimlendirilen hacimler içine sokulan dış hava miktarı mevsime bağlı olarak optimal bir şekilde ayarlanabilmelidir.Havalandırma etkinliğinin kontrolü başlıca aşağıda açıklanan amaçlar için gereklidir; 1.Dış ortam koşulları sınır durumlarda bulunduğu zaman yani özellikle kışın en soğuk ve yazın en sıcak günlerinde yapı içine mümkün olan […]

devamı.. →
29 TEMMUZ 2013

İklimlendirme Tesislerinin Sınıflandırılması

Çağdaş ve modern iklimlendirme tesislerinde çok değişik yöntemler uygulanmaktadır.Mevcut tüm iklimlendirme tesislerinin sade ve eksiksiz bir şekilde sınıflandırılabilmesi için yerel donatım elemanlarına gönderilen iklimlendirme akışkanlarının cinsinin dikkate alınması daha uygundur.İklimlendirme tesislerinde hava ve su olmaz üzere başlıca iki cins iklimlendirme akışkanı kullanılmaktadır.Soğutucu akışkanlar olarak bilinen iklimlendirme akışkanlarının uygulanma alanı sınırlıdır.Özellikle endüstriyel tip iklimlendirme tesislerinde bu […]

devamı.. →
29 TEMMUZ 2013

İklimlendirme Tesislerinin Tanıtımı

Bir iklimlendirme tesisatını oluşturan donatım elemanları sistemi aşağıda açıklanan iki temel işlevi gerçekleştirmek zorundadır; 1.İklimlendirilmesi gereken hacimlere gönderilecek olan havanın AEROLİK ve AKUSTİK bakımdan yani Hava Kalitesi ve Gürültü Düzeyi bakımından iyice belirgin özelliklerde hazırlanmasını sağlamak. 2.Koşullandırılmış olan havanın iklimlendirilecek olan hacimlere kanallar, menfezler ve difüzörler gibi yardımcı ve yerel donatım elemanları aracılığı ile dağıtılmasını […]

devamı.. →
27 TEMMUZ 2013

Fan Seçimi

Radyal (Santrifüj) Fanlar: Tüm fanların giriş ve çıkışları, akışa direnç gösteren sistem elemanlarından veya kanalsız durumda diğer cisimlerden, olabildiğince uzak olmalıdır.Radyal fanlarda, fan çıkışındaki esnek bağlantıdan sonra salyangoz çıkışı yüksekliğinin en az 3 katı uzunlukta düz kanal olması, yeterince iyi sonuç verir.Bu mesafeden sonraki 90° dirseklerde yönlendirici kanatlar olmalı, dairesel dirseklerde ise, iç yarıçap en […]

devamı.. →
26 TEMMUZ 2013

Sıcaklık Ölçümleri

İklimlendirme tekniğinde gereksinim duyulan en önemli ölçümdür.Sıcaklık fiziksel anlamda bir materyalin ne kadar sıcak veya ne kadar soğuk olduğunun hissiyatının ölçüsüdür.Bilimsel manada ise sıcaklık bir maddenin moleküler ve atomsal bazda sahip olduğu kinetik enerjisinin ölçüsüdür.Sıcaklık ölçüm sistemleri genel olarak sensörler, sinyal dönüştürücüler ve göstergelerden oluşmaktadır. Sensörler: Sıcaklık ölçümü kullanım yeri ve sıcaklık aralığı ve istenen […]

devamı.. →
25 TEMMUZ 2013

Ölçüm ve İlgili Kavramlar

Klima tekniğinde kullanılan ölçümler sıcaklık ve nem ölçümleri olarak genellikle karşımıza çıkmaktadır.Bu özellikler deneysel olarak ölçülen büyüklüklerdir.Genel olarak tüm ölçüm sistemleri, sinyal algılayıcı sensörler, algılanan fiziksel büyüklüğü kullanımı ve değerlendirilmesi daha kolay bir başka büyüklüğe dönüştüren transdusırlar, dönüştürülen büyüklüğü istenen çıkış değerlerine değiştiren ara istasyon ve çıkış değerlerini gösteren, kaybeden ve kontrol eden gösterge terminallerinden […]

devamı.. →
24 TEMMUZ 2013

Çatı Üstü (Roof Top) Üniteleri

Çatı üstü üniteleri, çözümü çok zor ve pahalı olan ses ve titreşim problemlerine sebep olurlar.Çözümü zordur, çünkü bina kullanılmaya başladıktan sonra, problemlerin sebebini araştırmak ve bulmak külfetli olmaktadır.Bir çatı üstü üniteden kaynaklanan gürültü dört yoldan yayılır; A.Ünitenin altından hava ile, mahal’e taşınan ses B.Titreşen cihazlardan, yapı yoluyla binaya taşınan gürültü C.Besleme kanalından taşınan ses D.Dönüş […]

devamı.. →
23 TEMMUZ 2013

İklimlendirme Soğutucu Akışkan Dıstrıbütörü

Soğutucu akışkan distribütörü termostatik kısılma vanası çıkışında hızı artırır.Soğutucu akışkanı, buharlaştırıcı devresinin her birine ayrı ayrı dağıtır.Distribütör, farklı soğutucu akışkan devrelerini eşit miktarlarda sıvı soğutucu akışkan ile besler.Bu ise kolay bir iş değildir.Çünkü soğutucu akışkan ne tam olarak sıvı ne de tam olarak buhar halindedir.Soğutucu akışkan sıvı-buhar karışımı (ıslak buhar) halde bulunur. Yer çekiminin etkisiyle […]

devamı.. →