Havalandırma Blog

Burdasınız: Anasayfa \ Havalandırma Blog
15 AğUSTOS 2013

İki Kanallı İklimlendirme Sistemleri

İki kanallı ve karışım kofralı iklimlendirme sistemlerinin birçok yararları bulunmasına karşın uygulanma alanlarının sınıflandırılmasını gerektiren olumsuz bazı özellikleride vardır.Bunlardan en önemli olanları aşağıda açıklanmıştır; 1.Maloluş Bedelinin Yükselişi: Bu tip iklimlendirme sistemlerinin en olumsuz özelliği budur.Maloluş bedelinin yükselmesine neden olan birçok etken vardır.Bunlardan biri birbirlerinden bağımsız olan iki hava kanalının varlığıdır.Gerçi yüksek hızlı oldukları için boyutları […]

devamı.. →
14 AğUSTOS 2013

Hastanelerde Karışım Havası

Her ameliyathane için tek bir klima santrali kullanılması halinde karışım havası kullanılabilir. Bir klima santralinden birden fazla ameliyathane beslenmesi halinde ameliyathaneler aynı gruptan olsada karışım havası kullanılmaz, %100 dış hava kullanılmalıdır. TAZE HAVA MİKTARI Anestezik ve kimyasal gazların, ameliyathane ortamından uzaklaştırılabilmesi için DN194614 tarafından önerilen minimum taze hava miktarı 1200 m³/h olarak önerilmiştir.Genel olarak normal […]

devamı.. →
havalandırma sistemleri
13 AğUSTOS 2013

Hastane Temiz Oda Kliması

Hastanelerdeki klima sistemleri ile sıcaklık ve izafi nemi sabit mikroorganizmalardan, toksit ve narkoz gazlarından arınmış temiz bir ortam oluşturulmaya çalışırken çok dikkatli olunmalıdır.Klima sistemi ile odalar arası çapraz kirlenmeyi teşvik ederek, bulaşıcı enfeksiyonların bir odadan diğer odaya taşınması veya klima sistemi içinde mikroorganizmaların ideal ortam oluşturmasından kaçınılmalıdır. Hastane ortamındaki mikroorganizmaların ürediği veya geldiği üç önemli […]

devamı.. →
12 AğUSTOS 2013

Klima Isıtma Kontrolü

Klima sistemlerinde ısıtma işlemi genelde buhar veya sıcak su serpantinleriyle sağlanır.Elektrik ısıtıcılı serpantinler, ısı pompaları ve doğrudan gaz yanmalı kanal ısıtıcıları da kullanılır. Ön Isıtma Ön ısıtma, büyük oranlarda dış hava alındığında, alınan dış havanın ısıtma ve soğutma serpantinlerinin donmasına sebebiyet verdiği durumlarda kullanılır.Ön ısıtmada temel temel problem ön ısıtma serpantininin donmasıdır.Bunu önlemek için bazı […]

devamı.. →
12 AğUSTOS 2013

İklimlendirme Nem Kontrolü

Havası şartlandırılan mahallin, seçilmiş nem şartlarında kalmasını sağlamak için ortama alınan havanın nemini azaltmak veya yükseltmek gerekebilir.Soğutma ile ortamın üst nemlendirme sınırı sağlansa bile ilave elemanlar olmaksızın nem kontrolü mümkün değildir. Sulu Nemlendirici Genelde, duyulur soğutma kabiliyeti nedeniyle evaporatif soğutucu olarak bilinir.Pahalı olmayan elverişli bir nemlendirme sağlayan ve büyük endüstriyel tesislerde ince spreyleme ve damla […]

devamı.. →
6 AğUSTOS 2013

Kanal Sayısına Göre Sistemler

Kanalsız Sistemler Kanalsız sistemler genellikle işyeri, dükkan gibi küçük mahallerde kullanılan sistemler olup, sistem mahal içine yerleştirilmiş ve kanal yerine dış atım ızgaraları veya körükleri yardımıyla mahal içerisine hava yayılır. Tek Kanallı Sistemler Bu tür sistemlerde, her mahal merkezi sisteme sisteme tek bir kanalla bağlanmış olup, gerek küçük ve gerekse büyük mahallerin klimatize edilmesinde kullanılabilirler. […]

devamı.. →
5 AğUSTOS 2013

Hastanelerde Klima Tesisatı Kontroller ve İşletmeye Alma

1.HEPA filtreler sızdırmazlık ve sıkı oturmaya karşı kontrol edilmelidir.Bu amaçla filtre malzemesinin yağ ile sızdırmazlık kontrolü filtre monte edilmeden yapılmalı, filtrenin sıkılığına bakılmalı ve en son olarak montajlı halde partikül sayımı yapılarak filtrenin sızdırmazlığından ve sıkılığından emin olunmalıdır. 2.Duman deney testi ile odalar arası hava akışı testi yapılmalıdır.Bu test odaların çalışma zamanı dışında cihazın düşük […]

devamı.. →
5 AğUSTOS 2013

İklimlendirme Soğutma Yükü Hesabı

Bir klima sisteminin temel amacı, insanların konforlu bir ortam içerisinde yaşamalarını sağlamak veya bir ürünün saklanması ya da bir endüstriyel işlem için gerekli olan çevre ortamı oluşturmaktır.Bu amacın gerçekleştirilebilmesi için, uygun kapasiteli bir sistemin kurulması ve yıl boyunca kontrollü çalıştırılması gerekir.Bir klima sisteminin, yıl boyunca kusursuz olarak işlevlerini yerine getirebilmesinin ilk şartı, tasarım aşamasında, doğru […]

devamı.. →
3 AğUSTOS 2013

Kondenser veya Yoğuşturucu

Kanatlı borulardan oluşturulan batarya veya serpantin biçimindeki kondenser veya yoğuşturucu genellikle dış ortam havası aracılığı ile soğutulur.Soğutma etkinliğinin artırılması amacıyla dış ortamdan aldığı havayı kondensere doğru püskürtmekle görevli olan helikoidal tip bir vantilatörden yararlanılır.Bu soğutma havası kondenser içinden geçtikten sonra yeniden ait olduğu dış ortama döner.Kondenserin dış hava ile soğutulması gerekli olduğu için iklimlendirme cihazının […]

devamı.. →
2 AğUSTOS 2013

Tek Kanallı ve İndüksiyonlu İklimlendirme Sistemleri

Cebri hava ile beslenen tek akışkanlı iklimlendirme tesislerine ilişkin sistemlerden sonuncusudur.Tek kanallı ve sabit hava debili iklimlendirme sistemlerinde sabit debi değişken sıcaklık, tek kanallı ve değişken hava debili iklimlendirme sistemlerinde değişken debi sabit sıcaklık koşullarında hava dağıtımı yapılıyor olmasına karşın bu üçüncü grupta yani tek kanallı ve indüksiyonlu iklimlendirme sistemlerinde değişken debi değişken sıcaklık koşullarında […]

devamı.. →